PARTNER PORTALU
  • BGK

Śląskie: ponad 40 chętnych na nagrody za projekty społeczne dla Bytomia

  • PAP/JS    23 marca 2018 - 18:37
Śląskie: ponad 40 chętnych na nagrody za projekty społeczne dla Bytomia
Wnioskodawcy, którzy przeszli weryfikację, zostali już poinformowani o dopuszczeniu do udziału w konkursie (fot. pixabay.com)

Ponad 40 chętnych z całej Polski zgłosiło samorządowi Bytomia chęć wzięcia udziału w konkursie na pomysł na innowacyjne projekty społeczne dla tego miasta. Dopuszczeni będą mieli czas, by przedstawić swoje prace konkursowe, do 3 kwietnia br.
  • Pomysł musi być innowacyjny, nowatorski w dotychczasowych praktykach funkcjonowania miasta.
  • Musi odnosić się do miejskich dokumentów: m.in. Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnicy konkursu powinni też zapoznać się z mapą projektów unijnych w Bytomiu.
  • Mogą korzystać np. z wyników badań jakości życia przeprowadzonych w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji.

Samorząd Bytomia przewiduje przy tym nagrody po 10 tys. zł dla autorów najlepszych pomysłów - w 10 kategoriach. Pomysły te powinny odnosić się do ram dla funduszy unijnych i zawierać m.in. wycenę i harmonogram działań.

Jak poinformował bytomski magistrat, w upływającym 19 marca terminie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie, 39 wniosków wpłynęło w sposób właściwy, jeden z nich jednak miał uchybienia formalne, więc wnioskodawca nie został dopuszczony do konkursu. Dwa wnioski zostały złożone po terminie i niezgodnie z wymogami regulaminu.

Wnioskodawcy, którzy przeszli weryfikację, zostali już poinformowani o dopuszczeniu do udziału w konkursie. Zgłosiły się osoby prywatne i organizacje pozarządowe z wielu miejscowości: Krakowa, Wrocławia, Warszawy, Gliwic, Zabrza, Rudy Śląskiej, Częstochowy, Żor, Suszca, Katowic, Łazisk Górnych, Wojkowic, Tychów, Chrząstkowic czy Krzeszowic.

Kolejny termin - składania pomysłów na udostępnionych formularzach - minie 3 kwietnia br. Pomysły należy umiejscowić w czasie, wycenić i określić harmonogram działań. Projekty muszą być założone na okres 12-18 miesięcy, ich wartość powinna opiewać na 0,1-2 mln zł, a całość odnosić się do wytycznych Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014-2020 - w tym źródle należy też szukać ich finansowania.

Pomysły na innowacyjne projekty społeczne powinny dotyczyć którejś z 10 kategorii. Obejmują one: działania na rzecz integracji osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem, wsparcie społeczno-zawodowe osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem, programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, programy aktywizacji skierowane do osób usamodzielnianych czy programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności.

Druga część kategorii mieści: podnoszenie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny, rozwój usług mieszkalnictwa wspieranego, rozwój usług opiekuńczych, rozwój środowiskowych form usług społecznych oraz zwiększanie dostępu i jakości usług zdrowotnych.

Pomysł musi być innowacyjny, nowatorski w dotychczasowych praktykach funkcjonowania miasta. Musi odnosić się do miejskich dokumentów: m.in. Gminnego Programu Rewitalizacji. Uczestnicy konkursu powinni też zapoznać się z mapą projektów unijnych w Bytomiu. Mogą korzystać np. z wyników badań jakości życia przeprowadzonych w ramach projektu pilotażowego rewitalizacji.

Zgłaszane projekty ma oceniać sąd konkursowy, w skład którego wchodzą m.in. twórcy projektów społecznych i specjaliści w zakresie funduszy unijnych. Dokładne informacje, regulaminy i formularze dostępne są na stronie: bytomodnowa.pl. Po wyborze pomysłów (laureaci mają być znani po 12 kwietnia) miasto ma ogłosić otwarty konkurs na ich realizację.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.