PARTNER PORTALU
  • BGK

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tak będzie wyglądał Pakiet dla średnich miast

  • pt    7 czerwca 2017 - 16:50
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Tak będzie wyglądał Pakiet dla średnich miast
Wiceminister Adam Hamryszczak podczas spotkania z samorządowcami (fot.mr.gov.pl)

Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów, obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Trafią do nich pieniądze i wiedza, wprowadzane będą pilotażowe programy i ulgi na inwestujących firm.
• Szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie, zidentyfikowane podczas analiz Polskiej Akademii Nauk.

• Preferencje dla średnich miast przewidziano m.in. w krajowych programach operacyjnych poprzez dedykowane nabory w wybranych obszarach.

• Dedykowana pomoc dla średnich miast nie oznacza, że rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pomija ośrodki mniejsze. Wręcz przeciwnie – twierdzi Adam Hamryszczak.

Ministerstwo Rozwoju przygotowało, zapowiedziany w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, pakiet działań dla średnich miast. Jego główne elementy to dedykowane wsparcie z funduszy europejskich, preferencje w lokowaniu inwestycji oraz ułatwienie dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

- Dedykowana pomoc dla średnich miast nie oznacza, że rządowa Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju pomija ośrodki mniejsze. Wręcz przeciwnie - identyfikuje ona problemy miast małych i obszarów wiejskich i proponuje instrumenty wspierające ich rozwój oraz przeciwdziałające marginalizacji. SOR jest strategią zrównoważonego rozwoju, równomiernie obejmującego obszar całego kraju. Pakiet dla miast średnich jest jednym z jej elementów - podkreślił wiceszef resortu rozwoju Adam Hamryszczak.

Pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich – obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce.

Szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie, zidentyfikowane podczas analiz Polskiej Akademii Nauk sporządzanych na potrzeby SOR, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze.

Pakiet obejmuje wiele różnorodnych i wzajemnie uzupełniających się inicjatyw. Jego istotnym elementem jest dedykowane miastom średnim wsparcie z krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez Ministerstwo Rozwoju. Wyniesie ono prawie 2,5 mld zł z funduszy UE na lata 2014-2020.

Celem wprowadzenia Pakietu jest zrównoważony rozwój kraju wykorzystujący indywidualne potencjały poszczególnych terytoriów oraz aktywizacja potencjałów miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Krajowe Programy Operacyjne

- W krajowych programach przewidziano preferencje dla miast średnich, m.in. poprzez dedykowane nabory w wybranych obszarach. Zależy nam zarówno na działaniach realizowanych bezpośrednio przez wskazane samorządy, ale także inwestycjach sektora prywatnego w miastach - zapowiedział wiceminister Hamryszczak.

Suma funduszy w krajowych programach operacyjnych w konkursach dedykowanych dla miast średnich w ramach Pakietu, zaplanowanych na najbliższe lata, to prawie 2,5 mld zł, w tym:

· POWER ok. 970 mln zł,

· POIR ok. 900 mln zł,

· POIiŚ ok. 520 mln zł,

· POPW ok. 60 mln zł.

Pierwsze dedykowane nabory zostały już uruchomione w Programach Polska Wschodnia, Inteligentny Rozwój, Wiedza Edukacja Rozwój oraz Infrastruktura i Środowisko, których szczegóły są podane na stronie internetowej mr.gov.pl .×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.