PARTNER PORTALU
  • BGK

Strony administracji są niedostosowane do potrzeb niepełnosprawnych

  • PAP    10 lutego 2016 - 20:57
Strony administracji są niedostosowane do potrzeb niepełnosprawnych
Ponad 43 proc. badanych stron było niedostosowanych do wymagań osób słabowidzących. (Fot.: Wikimedia, Norwood, CC3.0)

• Strony internetowe administracji publicznej nadal nie zapewniają wymaganej dostępności dla osób niepełnosprawnych.
• Jak wynika z kontroli przeprowadzonej przez NIK, ponad 40 proc. badanych stron było niedostosowanych do wymagań osób słabowidzących.
Od 1 czerwca 2015 r. strony internetowe administracji publicznej powinny być w pełni dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych realizując międzynarodowy standard dotyczący dostępności stron (WCAG 2.0). Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła wypełnianie 34 z 36 wymaganych zaleceń standardu WCAG 2.0 w 23 serwisach internetowych instytucji publicznych. Kontrolę przeprowadzono od 19 czerwca do 4 września 2015 r.

Odpowiednio dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych były tylko dwa z 23 badanych serwisów internetowych (Ministerstwa Zdrowia i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Na pozostałych 21 skontrolowanych stronach internetowych NIK stwierdziła istotne błędy, przy czym w trzech wypadkach strony oceniono negatywnie (Urząd Miasta Leszna, Urząd Miejski w Oławie, Urząd Gminy Polkowicach).

Nieprawidłowości stwierdzone na tych trzech stronach były na tyle poważne, że mogły osobom niepełnosprawnym znacząco utrudniać, bądź wręcz uniemożliwiać korzystanie z zamieszczanych tam treści.

Strony słabo dostępne

Najczęściej powtarzające się błędy, związane z dostępnością stron internetowych to: błędy wpływające na prawidłowe odczytywanie zawartości strony przez programy asystujące, np. tzw. czytniki ekranu (błędy na ponad 95 proc. stron); problemy z dostępnością stron internetowych dla użytkowników posługujących się głównie klawiaturą (78 proc. zbadanych stron).

Tylko pięć z 23 zbadanych stron było w pełni dostępnych z poziomu klawiatury. Na pozostałych stronach znacznik klawiatury najczęściej był słabo lub w ogóle niewidoczny, zdarzało się, że blokował się na niektórych elementach strony lub niektóre elementy pomijał.

NIK stwierdził, że ponad 43 proc. badanych stron było niedostosowanych do wymagań osób słabowidzących - niewystarczający kontrast między tłem a tekstem, niewłaściwe wyróżnienia treści, brak możliwości zatrzymania przesuwających się informacji.

Podobnie było z materiałami multimedialnym (filmy, nagrania audio), które były niedostępne dla osób niewidomych i głuchych w 13 z 14 stron, na których takie materiały zamieszczono. Materiały audio nie posiadały opisu tekstowego, a materiały filmowe nie zostały wyposażone w napisy lub audiodeskrypcję.

NIK wskazała, że formularze służące m.in. do kontaktu drogą elektroniczną z urzędem często okazywały się słabo dostępne lub niedostępne dla osób niepełnosprawnych - głównie dla osób niewidomych, korzystających z programów czytających. Dodatkowo na niektórych stronach internetowych (ok. 22 proc.) formularze zabezpieczano mechanizmem CAPTCHA (zabezpieczenie polegające na wypisaniu przez użytkownika prezentowanych na stronie w postaci zniekształconej cyfr lub tekstu), który nie mógł być odczytany przez czytniki ekranu.

Ocena użytkowników

O ocenę dostosowania stron internetowych urzędów NIK poprosił także niepełnosprawnych użytkowników internetu współpracujących z Fundacją Integracja.

Dla użytkowników niewidomych istotne były problemy z nawigacją po stronie internetowej i z wyszukiwarką informacji oraz brak tekstów alternatywnych dla obrazów, zdjęć, czy wykresów, a dla użytkowników głuchych - brak alternatywy dla materiałów audio/wideo (np. w postaci tekstu opisującego zawartość materiału).

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.