PARTNER PORTALU
  • BGK

Światowe Dni Młodzieży: Projekt specustawy przyjęty przez rząd

  • PAP/AT    8 marca 2016 - 18:53
Światowe Dni Młodzieży: Projekt specustawy przyjęty przez rząd
Zgodnie z projektem ustawy, organizatorem Światowych Dni Młodzieży jest Archidiecezja Krakowska (fot.krakow2016.com)

• Rząd przyjął projekt ustawy przygotowanej w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży i wizytą papieża w Polsce.
• Przepisy te mają ułatwić organizację tego wydarzenia, zapewnić porządek publiczny oraz bezpieczeństwo medyczne i transportowe.
"Nowa ustawa jest konieczna, bo do wydarzeń o charakterze religijnym nie stosuje się przepisów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych" - podało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Zgodnie z projektem ustawy, organizatorem Światowych Dni Młodzieży jest Archidiecezja Krakowska. Jej podstawowym zadaniem będzie opracowanie planu bezpieczeństwa i przekazanie go Komendantowi Głównemu Policji, Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej oraz Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - nie później niż do 15 maja 2016 r.

Jak podało CIR, plan ma zawierać m.in.: program ŚDM, odrębnie sporządzony plan graficzny dla każdego obiektu czy terenu, w których odbędą się konkretne wydarzenia, instrukcję postępowania w przypadku pożaru lub innego zagrożenia, sposób oznaczania, identyfikowania uczestników ŚDM. Szefowie służb mają także otrzymać dane osoby wyznaczonej do kontaktów z policją, strażą pożarną i ABW.

Czytaj też: Światowe Dni Młodzieży, Waszczykowski: przygotowania mocno zaawansowane

Projekt specustawy daje policji uprawnienia jak przy imprezach masowych; funkcjonariusze będą z nich korzystać do końca sierpnia 2016 r. Uprawnienia te dotyczą gromadzenia i przetwarzania danych o osobach stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym uzyskanych i przetwarzanych przez inne służby i instytucje oraz organy ścigania innych państw. Policja będzie mogła także sprawdzić wolontariusza, czy nie stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podobne rozwiązania zastosowano przed turniejem piłkarskim Euro 2012.

Straż Ochrony Kolei będzie mogła przeszukać bagaż podróżnych - z prawa tego może korzystać od 18 lipca do 2 sierpnia 2016 r.

Zabezpieczenie medyczne Światowych Dni Młodzieży zapewnić ma wojewoda małopolski. Projekt stanowi, że przygotuje on stosowny plan, który będzie realizowany od 25 lipca do 2 sierpnia 2016 r. Jego zadaniem będzie także powołanie sztabu zabezpieczenia medycznego do koordynacji działań jednostek medycznych, a także wskazanie innych zadań niemożliwych do przewidzenia w trakcie prac nad planem.

Plan ma obejmować m.in. wskazanie obszaru objętego zabezpieczeniem medycznym, opis sposobu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, wskazanie liczby lotniczych zespołów ratunkowych oraz wykaz jednostek zabezpieczenia medycznego.

Założono, że zakupione na ŚDM środki łączności oraz specjalistyczne środki transportu, aparatura i sprzęt medyczny, po zakończeniu tego wydarzenia zostaną przekazane przez wojewodę - w uzgodnieniu z ministrem zdrowia - publicznym zakładom opieki zdrowotnej.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.