PARTNER PORTALU
  • BGK

Ustawa o jawności: Informacja publiczna za darmo. Brak opłat za uporczywe wnioskowanie

  • Michał Wroński    27 listopada 2017 - 09:40
Ustawa o jawności: Informacja publiczna za darmo. Brak opłat za uporczywe wnioskowanie
Założenia ustawy o jawności życia publicznego przedstawił Mariusz Kamiński, minister koordynator służb specjalnych (fot. twitter.com / KPRM)

Kilka dni temu została przedstawiona druga wersja ustawy o jawności życia publicznego. Nie ma w niej już zapisów dotyczących kar za uporczywe wnioskowanie i opłat wnoszonych przed udostępnieniem informacji. To ukłon w stronę organizacji strażniczych, które protestowały przeciwko tym propozycjom w trakcie odbywającej się pod koniec października pierwszej tury konsultacji społecznych. Nie można jednak wykluczyć, że projekt ulegnie jeszcze zmianie.
• Sieć Obywatelska Watchdog apeluje, by nie likwidować ustawy o dostępie do informacji publicznej.

• Argumentuje, że przenoszenie jej zapisów do ustawy o jawności życia publicznego jest nieuzasadnione ze względu na to, że prawo do informacji nie służy wyłącznie zapobieganiu korupcji.

• Aktywiści apelują ponadto, by więcej danych trafiało do Biuletynu Informacji Publicznej.

Spotkanie podsumowujące drugą turę konsultacji ustawy odbędzie się w poniedziałek, 27.11, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na pewno będzie gorąco, gdyż zdaniem aktywistów w projekcie wciąż jest wiele zapisów szkodliwych dla idei jawności i transparentności.

Drugą opinię w sprawie ustawy skierowała do ministra koordynatora służb specjalnych m.in. Sieć Obywatelska Watchdog. Postuluje w niej ona, by nie likwidować ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jak argumentuje, przenoszenie zapisów tej ustawy do ustawy o jawności życia publicznego jest nieuzasadnione ze względu na to, że prawo do informacji nie służy wyłącznie zapobieganiu korupcji, a taki charakter mają przepisy ustawy o jawności życia publicznego.

Czytaj: Będą jawne rejestry umów cywilnoprawnych? Tak zakłada projekt ustawy o jawności życia publicznego

- Ponadto ze względu na niewielką liczbę zmian dotyczących dostępu do informacji publicznej zachowanie obecnej ustawy pozwoli uniknąć chaosu prawnego. Dotychczasowa regulacja ma bardzo bogatą praktykę stosowania i związanego z nią orzecznictwa oraz literaturę przedmiotu, stworzenie nowego aktu prawnego spowoduje konieczność budowania wszystkiego od początku – przekonuje Watchdog Polska.

Aktywiści apelują również, by z projektu ustawy wyrzucić definicję informacji przetworzonej, która ich zdaniem jest niepotrzebna. Przekonują, że optymalnym rozwiązaniem była propozycja w projekcie z 23 października, w której wskazano uprawnienie do informacji przetworzonej bez żadnych zastrzeżeń. Wskazują, że określenie informacji przetworzonej jako takiej, której urząd „nie posiada w chwili wpłynięcia wniosku”, a jej stworzenie wymaga „dodatkowych nakładów”, jest mało precyzyjne. Zwracają również uwagę, że obowiązek uzasadniania wniosków, które dotyczyłyby informacji publicznej przetworzonej narusza podstawę prawa do informacji, np. anonimowość osoby wnioskującej, a ponadto spowoduje problemy interpretacyjne prowadzące do ograniczenia jawności.

Czytaj: Samorządowe korporacje wniosą uwagi do projektu ustawy o jawności życia publicznego

Watchdog apeluje ponadto, by nowe przepisy nie obejmowały postępowań rozpoczętych przed ich przyjęciem oraz by więcej danych trafiało do Biuletynu Informacji Publicznej. W szczególności chodzi o to, by w BIP-ach, poza ekspertyzami finansowanymi ze środków publicznych, umieszczane były „opinie i inne opracowania” oraz „personalia autorek i autorów tychże dokumentów”, aktualne informacje o wynagrodzeniach pracowników (co najmniej wskazanie stanowiska i wynagrodzenia), a także zarejestrowane nagrania z obrad. Organizacja zwróciła się ponadto – w zakresie publikowania informacji o zatrudnionych osobach w stosunku pracy – o dodanie informacji o umowach cywilnych, a także o dodanie obowiązku publikowania przez spółki skarbu państwa oraz spółki jednostek samorządu terytorialnego rocznych sprawozdań finansowych, opinii biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega badaniu), uchwały bądź postanowienia organu o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty. Proponuje też, aby informacją publiczną podlegającą udostępnieniu były kalendarze spotkań osób pełniących funkcje publiczne.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.