PARTNER PORTALU
 • BGK

Ustawa o RIO: Związek Gmin Lubelszczyzny o zmianach w RIO

 • pt    9 czerwca 2017 - 14:25
Ustawa o RIO: Związek Gmin Lubelszczyzny o zmianach w RIO
Związek nadal jednak ma sporo uwag krytycznych do projektu (fot. morguefile.com)

Projekt zmian w ustawie o Regionalnych Izbach Obrachunkowych budzie wielkie obawy samorządowców. Oświadczenie w tej sprawie wydało Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny.
• Kolejne korporacje i stowarzyszenia samorządowe zabierają głos w sprawie projektu nowelizacji ustawy o RIO.

• Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny z zadowoleniem przyjęło uwzględnienie części uwag strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

• Samorządowcy w Lubelszczyzny mają jednak do projektu sporo uwag krytycznych.

 

Jak czytamy w stanowisku, Zgromadzenie Regionalne Związku Gmin Lubelszczyzny po zapoznaniu się z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych z zadowoleniem przyjęło uwzględnienie części uwag strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Samorządowców usatysfakcjonowała w szczególności rezygnacja z zapisów umożliwiających poszerzenie funkcji kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych o kryterium gospodarności i rzetelności oraz uwzględnienie uwag związanych z ochroną danych osobowych pracowników kontrolowanych jednostek.

Związek nadal jednak ma sporo uwag krytycznych do projektu. Niepokój samorządowców budzi m.in. propozycja poszerzenia obowiązków kontrolnych izb o sprawozdania miesięczne z wykonania budżetów JST.

Czytaj też: Ustawa o RIO. Frankiewicz: To zniesienie samorządności

- Istnieją obawy, że konieczność sporządzania comiesięcznych sprawozdań przez JST spowoduje nadmierne obciążenie pracą nie tylko wszystkich JST, ale również regionalnych izb obrachunkowych - piszą samorządowcy.

Zdaniem członków ZGL problemy może spowodować także rozszerzenie kompetencji działalności nadzorczej RIO o uchwały i zarządzenia podejmowane w sprawach ustalania podatków i opłat.

Jak piszą samorządowcy: - Zmiany te mogą wprowadzić nadmierną ingerencję RIO w działalność spółek prawa handlowego, prowadzącą do ograniczenia swobody ich działania.

- Z niepokojem przyjęliśmy także informacje o poprawkach wniesionych przez członków podkomisji powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu nowelizacji ustawy o Regionalnych Izbach Obrachunkowych, która obradowała w dniu 31.05.2017 – napisano w piśmie.

Chodzi m.in. o:

*propozycję powrotu do zapisu poszerzenia funkcji kontrolnych regionalnych izb obrachunkowych o kryterium gospodarności i rzetelności. Jest to propozycja niekonstytucyjna - art. 171 Konstytucji RP stanowi, iż działalność samorządu terytorialnego podlega nadzorowi z punktu widzenia legalności;

*nadanie uprawnień nadzorczych trzyosobowym składom orzekającym, a nie kolegiom izb. Orzekanie o nieważności uchwał i zarządzeń jest najważniejszym elementem czynności nadzorczych, które są konstytucyjnym elementem działalności Izb. Stąd o ile za dopuszczalne uznać należy przypisanie kompetencji opiniodawczych czy kontrolnych poszczególnym składom RIO, o tyle działalność nadzorcza winna być przedmiotem aktywności całej izby;

*brak trybu konkursowego wyboru Prezesa RIO i członków kolegium RIO, których wskazywać będzie Minister właściwy do spraw administracji publicznej.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (4)

 • Chełmianin N, 2017-06-25 21:12:30

  Do Barbara: NIE SIĘGA!!! Doucz się naszej historii i geografii, zajrzyj do mapy, bo to każdy potrafi i się przekonasz, iż niewiele umiesz. Lubelszczyzna - to lubelska ziemia, która aż do Krasnobrodu nie sięga! Kto lubelskie, Lubelszczyzną zowie. utwierdza, że ma urojenia w ...głowie. Morał: Prawda z kłamstwa wyzwoli niech Pani pomyśli, gdyż to nie boli i niech Pani ze złudzeń się wyzwoli!  rozwiń
 • Barbara, 2017-06-24 21:21:03

  Do dżon: Gmina polozona na Lubelszczyznie Krasnobrod urzednicy ktorzy tam pracuja powinni medal dostac .Sa mili przyjazni i przestosowani do swojej pracy kiedy cos ide zalatwic zawsze pomoga .Pozdrawiam
 • Chełmianin N, 2017-06-14 10:40:26

  PANY GMINNE!!! Nieuki gminne, niech Lubelszczyznę wskażą i określą teren jaki obejmuje w woj.Lubelskim, oczy mają do mapy historycznej niech zajrzą, to zobaczą, że wiedza jest w stanie kiepskim. Czas uznać wyjaśnienie z PAN i rządzącego i zmienić nazwę - Związek Gmin Lubelskiego, a jak t...ego nie zrobią - w głowie urojenia mają, zaś gdy rację mają, niech piszą do uczonego, panującego, żeby zmienili nazwę Lubelskiego. Morał: Pany gminne historię własną zacieracie, gdyż w nazwie kłamstwo macie i nagłaśniacie! >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW pismo z dnia 15 lipca 2011r. Nr. DSWRU-571-513/10-(05)/11/JI cytuję: " Miarodajne w opisywanej przez Pana sprawie są wyjaśnienia przekazane Panu w piśmie z dnia 31 sierpnia 2005r. przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.Jak słusznie Pan zauważa w mowie potocznej i nie tylko,stosowane są określenia nieadekwatne.Wynika to-jak można sądzić-zarówno przyzwyczajenia jak i również i z niewiedzy stosujących takie określenia." podpisał:Radca Szefa KPRM Jerzy Izdebski. >>>>>>>>>>> Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Administracji Publicznej.Pismo AP/712-1102/05/Jmo z dnia 31.08.2005.Obecne województwo lubelskie posiada prawne umocowanie w ustawie z dnia 24 lipca 1998r o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa/Dz.U.Nr 96,poz.603/Przepisy tej ustawy są jednoznaczne i nie umożliwiają stosowania w odniesieniu do tej jednostki zasadnicz  rozwiń