PARTNER PORTALU
  • BGK

W Gdańsku dyskutowano dwa projekty planów miejscowych

  • bd    19 sierpnia 2016 - 18:47
W Gdańsku dyskutowano dwa projekty planów miejscowych

Z projektami planów można zapoznać się w siedzibie BRG oraz na stronie www.brg.gda.pl do 30 sierpnia 2016 roku. Fot. pixabay

W siedzibie Biura Rozwoju Gdańska odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Stare Miasto – Brabank w mieście Gdańsku (1185) oraz Młode Miasto – Gazownia II w mieście Gdańsku (1186.)
Podczas spotkania projektantka planu arch. Maria Kowalska krótko omówiła rozwiązania przyjęte w projektów planów i podsumowania prognoz oddziaływania na środowisko. Większość pytań dotyczyła układu komunikacyjnego: projektowanej ulicy Nowej Wałowej, jej prowadzenia w tunelu, a także możliwości obsługi komunikacyjnej terenów położonych po obu jej stronach, statusu ulicy Stępkarskiej przed i po realizacji docelowego układu komunikacyjnego.  

Czytaj też: Gdańsk, e-papierosy: zakaz palenia w autobusach i tramwajach

Na te wszystkie pytanie obszernych odpowiedzi uzasadniających przyjęte rozwiązania udzielił inż. Łukasz Szynaka. Podczas dyskusji redaktor Krzysztof Koprowski wyraził swoją opinię na temat zbyt licznych i rozległych, jego zdaniem, przestrzeni publicznych ustalonych w obu projektach planów. Pozostali uczestnicy dyskusji, łącznie z zespołem autorskim nie podzielili zdania redaktora. Większość zebranych uznała zaproponowane przestrzenie publiczne jako duży atut obu projektów planów, pochwalono również pomysł zlokalizowania placu publicznego nad tunelem ulicy Nowej Wałowej.

Architekt Bazyli Domsta stwierdził, że taka przestrzeń z możliwością wprowadzenia niewielkich kubatur może świetnie pełnić funkcje rekreacyjne z widokiem na wodę i otaczającą zabudowę. Architekt Jacek Droszcz wyraził żal z powodu braku założenia wodnego w projekcie mpzp Stare Miasto – Brabank, które było ogromnym atutem wygranej przez Studio Kwadrat pracy konkursowej. Stwierdził natomiast, że ustalenia projektu planu umożliwiają zrealizowanie pracy konkursowej prawie w całości.

Projektanci BRG niejednokrotnie podkreślali, że pewne odstępstwa od pierwotnie przyjętych założeń projektowych, wynikają z wymogów konserwatorskich, które musiały być uwzględnione w zapisach obu projektów planów. Profesor Piotr Lorens zauważył, że realizacja inwestycji na terenie poprzemysłowym przyczyni się do jego rekultywacji i mimo zmniejszenia ilości powierzchni biologicznie czynnej, Gdańsk zyska fragment dobrze zaprojektowanej przestrzeni.

Z projektami planów można zapoznać się w siedzibie BRG oraz na stronie www.brg.gda.pl do 30 sierpnia 2016 roku. Uwagi do projektu planów oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać do 13 września br.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.