PARTNER PORTALU
  • BGK

W planie działań NIK na rok 2018 reforma edukacji i „Rodzina 500 plus”

  • MIW    20 grudnia 2017 - 17:00
W planie działań NIK na rok 2018 reforma edukacji i „Rodzina 500 plus”
W ramach swych działań NIK oceni m.in. realizację programu „Rodzina 500 plus” (fot. www.szczecin.uw.gov.pl)

Reforma edukacji, realizacja programu „Rodzina 500 plus” i programów operacyjnych, a także przygotowanie i wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to tylko niektóre ze spraw, którym w roku 2018 zamierza przyjrzeć się w ramach swoich działań Najwyższa Izba Kontroli.
• Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła plan swych działań na rok 2018.

• Obok corocznej kontroli wykonania budżetu państwa, która obejmie 110 części, Izba podejmie kolejnych 110 tematów w formie kontroli planowych. Będzie też prowadzić kontrole doraźne oraz kontynuować kontrole rozpoczęte w roku 2017.

• NIK sprawdzi m.in., czy jednostki samorządu terytorialnego prawidłowo rozpatrywały i współrealizowały inicjatywy lokalne mieszkańców oraz czy gminy prawidłowo realizują zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej.

Jak podaje NIK przygotowując plan pracy na rok 2018, Izba przeanalizowała sugestie tematów zgłoszone przez Sejm i Senat RP, Kancelarię Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Uwzględniono blisko 70 proc. z nich (w tym niemal wszystkie tematy zgłoszone przez komisje Sejmu RP).

- Część zgłoszonych sugestii włączona została do Planu pracy NIK na 2018 rok, część zrealizowana zostanie w formie kontroli doraźnych. Pozostałą grupę stanowią tematy wcześniej rozpoznane przez Izbę bądź już włączone do kontroli planowych prowadzonych w roku 2017 – wyjaśnia NIK.

Czytaj: Państwowa Inspekcja Pracy skontroluje samorządy. Sprawdzi zaległości urlopowe

W ramach swych działań NIK oceni m.in. realizację programu „Rodzina 500 plus”, nadzór nad stosowaniem dodatków do żywności, bezpieczeństwo teleinformatyczne RP oraz program bezpłatnych leków dla seniorów LEKI 75+. Izba przyjrzy się także zmianom w systemie oświaty, bezpieczeństwu pacjentów przy stosowaniu antybiotykoterapii w szpitalach, funkcjonowaniu systemu ratownictwa medycznego, bezpieczeństwu wyrobów ze znakiem CE i bezpieczeństwu przeciwpożarowemu lasów państwowych.

Największy odsetek kontroli planowych NIK stanowić będą te dotyczące działalności ogólnopaństwowej (28 kontroli) i spraw gospodarczych (25 kontroli). Mniej postępowań dotyczyć będzie zdrowia i spraw gospodarczych (po 11 kontroli), a także bezpieczeństwa i porządku publicznego (po 10 kontroli).

Czytaj: NIK sprawdzi dostępność przestrzeni publicznej dla starszych i niepełnosprawnych

Jak podkreśla Izba, z kontroli przyjętych do realizacji aż 70 tematów (tj. 63,6 proc.) otrzymało kategorię kontroli wykonania zadań, która jest najbardziej skomplikowana w realizacji, ale jednocześnie najbardziej odpowiada potrzebom i oczekiwaniom obywateli. Ten typ kontroli koncentruje się na badaniu, czy zadania państwa są realizowane, a instytucje zarządzane zgodnie z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności oraz czy istnieje możliwość poprawy w tej dziedzinie.

Czytaj: NIK: Samorządy marnotrawią majątek i źle zarządzają inwestycjamiMultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.