PARTNER PORTALU
  • BGK

Więcej zieleni i więcej mieszkań w Lublinie. Jest projekt nowego studium zagospodarowania

  • aw/PAP    7 czerwca 2017 - 13:51
Więcej zieleni i więcej mieszkań w Lublinie. Jest projekt nowego studium zagospodarowania
Mapa kierunków rozwoju przestrzennego Miasta Lublin z projektu nowej edycji Studium (fot UM Lublin)

Nowy plan przewiduje znaczne powiększenie terenów umożliwiających zabudowę mieszkaniową. Domagają się tego mieszkańcy, m.in. dzielnic Szerokie, Sławin, Czechów, Felin, Głusk, Zemborzyce, gdzie znajdują się grunty rolne. W trakcie prac nad nowym studium złożyli oni 260 wniosków dotyczących głównie tego postulatu.
• Projekt nowego studium zagospodarowania przestrzennego - podstawowego dokumentu planistycznego miasta - udostępniony został do wiadomości publicznej.

• Zwiększenie powierzchni przeznaczonej pod zabudowę, ale też objęcie ochroną kolejnych obszarów zielonych przewiduje projekt nowego studium zagospodarowania przestrzennego Lublina.

• Przy dworcu PKP powstać ma nowoczesne centrum komunikacyjno-handlowe.

 

Z projektem można zapoznać się w Ratuszu, jest też opublikowany na stronach internetowych urzędu miasta. Do 4 sierpnia przewidziano publiczne dyskusje nad nim i przyjmowanie uwag mieszkańców.

Po spodziewanych korektach i kolejnych dyskusjach studium mogłoby być przyjęte przez radę miasta na początku przyszłego roku - przewidują miejscy planiści.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk podkreślił, że obecnie obowiązujące studium zagospodarowania przestrzennego uchwalone zostało 17 lat temu, a od tamtego czasu zmieniły się realia gospodarcze i prawne.

- Nie uwzględnia aktualnych uwarunkowań i potrzeb miasta, w tym istniejącego już portu lotniczego, strefy ekonomicznej czy planowanego dworca metropolitarnego" - powiedział Żuk na konferencji prasowej. - Nowy dokument jest efektem siedmioletniej pracy 40-osobowego zespołu urbanistów, architektów i geografów (…). Nowe zapisy chronią walory środowiska przyrodniczego przy jednoczesnym umożliwieniu rozwoju gospodarczego - dodał Żuk.

Nowy plan przewiduje znaczne powiększenie terenów umożliwiających zabudowę mieszkaniową. Domagają się tego mieszkańcy, m.in. dzielnic Szerokie, Sławin, Czechów, Felin, Głusk, Zemborzyce, gdzie znajdują się grunty rolne. W trakcie prac nad nowym studium złożyli oni 260 wniosków dotyczących głównie tego postulatu.

W pierwszej kolejności zabudowane mają być tereny, do których już jest dogodny dojazd i łatwo doprowadzić niezbędną infrastrukturę. Jak wskazują autorzy studium, w Lublinie konieczna jest poprawa warunków mieszkaniowych. Obecnie na jedną osobę przypada tu statystycznie 24,3 metra kwadratowego powierzchni mieszkalnej, podczas gdy w Niemczech - 42,9, a w Danii - 51,4.

Jednocześnie studium ma zapewnić ochronę przed żywiołową zabudową i zapewnić pozostawienie, jako terenów zielonych, części obecnych użytków rolnych i leśnych, głównie w dzielnicach Zemborzyce, Abramowice, Głusk, Jakubowice Murowane i Pliszczyn. Objętych ochroną ma być 13 nowych obszarów ekologicznych, m.in. na Górkach Czechowskich, w dolinie rzeki Bystrzycy, obok przystanku PKP Lublin-Zadębie, w okolicach ul. Jarmarcznej.

Priorytetem przy planowaniu nowych ulic ma być uprzywilejowanie transportu zbiorowego, ruchu rowerowego i pieszego. Nowe studium wskazuje trzy układy komunikacyjne pełniące funkcje obwodnic, w różnej odległości od centrum. W południowej części miasta zaplanowano nową ulicę, która połączy dzielnice Węglin i Felin. Nowe połączenie Śródmieścia z południową częścią miasta zapewni zaplanowane przedłużenie ul. Stadionowej do ul. Wyścigowej, które poprowadzone ma być tunelem pod torami kolejowymi.

Nową wizytówką miasta ma być teren wokół obecnego dworca PKP. Plany przewidują przeniesienie tu dworca autobusowego i wybudowanie zintegrowanego centrum komunikacyjnego, któremu mają towarzyszyć obiekty handlowe, hotele, restauracje i placówki kultury. Przed dworcem powstać ma duży plac przeznaczony dla pieszych, a na obrzeżach centrum - tereny zielone. Dotychczasowy historyczny charakter przedwojennego przedmieścia zachować mają sąsiednie ulice 1 Maja i Kunickiego. Nowa zabudowa nie będzie mogła przekraczać dotychczasowych rozmiarów budynków, a na ich parterach mają powstawać punkty usługowe.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • ChoMiki, 2017-06-07 22:21:59

    W rzeczywistości było zupełnie inaczej, co z sobie wiadomych względów pominięto w komentowanej relacji.