PARTNER PORTALU
  • BGK

Wielkopolska. Tak samorządy przyciągają inwestorów

  • pt    24 października 2017 - 16:34
Wielkopolska. Tak samorządy przyciągają inwestorów
Centrum Obsługi Inwestora działa przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski (fot.mat.prasowe)

Jak samorządy radzą sobie z budową oferty inwestycyjnej i przyciąganiem inwestorów? Wygląda na to, że nie najgorzej. Przynajmniej w Wielkopolsce.
• Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski opublikowało raport na temat zaangażowania wielkopolskich samorządów w budowę oferty inwestycyjnej i przyciągania inwestorów.

• Raport jest efektem badania ankietowego przeprowadzonego na przełomie lipca i sierpnia 2017 r.

• Celem badania było naszkicowanie obrazu wysiłków wielkopolskich gmin w procesach tworzenia przestrzeni atrakcyjnej dla inwestora.

 

Raport łamie często utrwalane tezy, że region dzieli się na wąską elitę samorządów „skazanych na sukces”, dzięki ich korzystnemu położeniu i te bardziej peryferyjnie położone, do których inwestor na pewno nie zajrzy. Jak piszą autorzy, zgromadzone informacje pokazują, że wyznacznikiem osiąganego sukcesu jest determinacja i odpowiedni nakład pracy, pomimo często obiektywnych niekorzystnych uwarunkowań.

W badaniu udział wzięło 151 gmin spośród 226 w regionie, co pozwala stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, że znakomita większość samorządów definiuje potrzebę zaangażowania w procesy tworzenia odpowiedniego klimatu inwestycyjnego, widząc w tym istotny element rozwoju lokalnego.

Punktem wyjścia w badaniu ankietowym było określenie aktualnego potencjału/podaży terenów inwestycyjnych w regionie. Na pytanie: „Czy w Państwa gminie znajdują się tereny przeznaczone pod aktywizację gospodarczą?”, 123 odpowiadających stwierdziło, że tak.

Po zsumowaniu dostępnej powierzchni otrzymano liczbę 11 040,25 ha. Oznacza to, że na ankietowaną gminę, która zadeklarowała posiadane tereny przeznaczone pod aktywizację, średnio przypada 89 ha.

Warto również podkreślić, że 31 spośród wspomnianych samorządów posiada ponad 100 ha terenów inwestycyjnych.

- To obrazuje, jak wielki jest potencjał w Wielkopolsce i jakimi obszarami pod inwestycje dysponują JST – napisano w raporcie.

Istotne dla autorów raportu było również zdobycie wiedzy na temat ograniczeń powstawania terenów inwestycyjnych w gminach, gdzie tereny już są, bądź wciąż jest ich brak.

Ankietowani jako najczęstszy problem wskazali brak gruntów, które w ich opinii mogłyby być przeznaczone pod aktywizację gospodarczą - 64 wskazania (42%), istotne okazały się również problemy ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego - 41 wskazań (27%). Porównywalną trudnością okazała niechęć mieszkańców do sprzedaży gruntów - 44 wskazania (29%).

Co ciekawe, aż 25% wskazań stanowiły inne, zdefiniowane przez ankietowanych ograniczenia. Do najczęstszych należały niewystarczające środki finansowe na odpowiednie uzbrojenie techniczne i infrastrukturalne terenów, aby wzmocnić ich atrakcyjność, problemy z odrolnieniem wartościowych terenów, ograniczenia przyrodnicze, ale także w wielu wypadkach niechęć mieszkańców do tego rodzaju działań.

- Warto wspomnieć także, że wiele samorządów ogranicza swoje działania związane z aktywizacją kolejnych terenów, do czasu „skonsumowania” uprzednio do tego przygotowanych – piszą autorzy raportu.

Skomplikowane procedury

Jak wynika z badania najistotniejszym problemem w przygotowaniu terenów, jest skomplikowana i długotrwała procedura planistyczna.

- Kwestię braku dobrych terenów pod aktywizację trudno natomiast ocenić jednoznacznie, ponieważ jest to ocena subiektywna, która dla jednego grona może dyskwalifikować jakiekolwiek działania, inni za to mogą znaleźć walory, które mogłyby się okazać korzystne dla potencjalnego inwestora – komentują autorzy raportu.MultimediaREKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.