PARTNER PORTALU
  • BGK

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego: chcą mieć wpływ na losy Śląska

  • pap/pt    11 lutego 2016 - 17:23
Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego: chcą mieć wpływ na losy Śląska
Dominik Kolorz: Chodzi o to, aby to na Śląsku wypracowywane były założenia i kierunki rozwoju tego regionu (fot.wnp.pl)

• Zespół problemowy ds. opracowania Kontraktu dla Śląska powołała w czwartek Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach (WRDS).
• Marszałek województwa. śląskiego chciałby, aby połączyć tę koncepcję z proponowanymi przez niego pracami nad dokumentem Kierunek Śląskie 3.0.
• Dominik Kolorz: Chodzi o to, aby to na Śląsku wypracowywane były założenia i kierunki rozwoju tego regionu.
Działająca od stycznia br. WRDS skupia m.in. przedstawicieli pracodawców, pracowników i samorządu. W czwartek, 11 lutego na wniosek przedstawicieli branży stalowej, zajmowała się problemami funkcjonowania polskiego hutnictwa.

Osobną uchwałą Rada powołała też dziewięcioosobowy zespół ds. opracowania Kontraktu dla Śląska.

Jak powiedział przewodniczący Rady, reprezentujący stronę społeczną szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności, Dominik Kolorz chodzi o to, aby "to na Śląsku wypracowywane były założenia i kierunki rozwoju tego regionu". "Na Śląsku: patrz właśnie przez Wojewódzką Radę Dialogu Społecznego" - zaznaczył Kolorz.

Pytany o wcześniejszą podobną inicjatywę marszałka woj. śląskiego Wojciecha Saługi (PO) przewodniczący WRDS zadeklarował, że "to, co ma opracowane marszałek, co ma opracowane Solidarność, co mają opracowane samorządowcy, a nawet i przedstawiciele pracodawców - to będzie brane pod uwagę".

"Z tych wszystkich materiałów ma pojawić się materiał kompatybilny, scalony - powiem górnolotnie: najlepszy - pod auspicjami WRDS" - uściślił Kolorz.

W skład powołanego w czwartek zespołu ds. opracowania Kontraktu dla Śląska weszli: prof. UE Jan Wojtyła (wskazany przez stronę rządową), sekretarz woj. śląskiego Aneta Moczkowska i b. poseł PO Jacek Brzezinka (wskazani przez stronę samorządową), prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów Techniki Górnictwa Sylwester Rajwa z GIG i prof. UŚ Tomasz Czakon (wskazani przez stronę związkową), a także prorektor Politechniki Śląskiej prof. Leszek Blacha, prezes Śląskiego Związku Pracodawców Prywatnych Marek Zychla i prezes Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Stefan Dzienniak (wskazani przez stronę pracodawców).

Powołana w skład zespołu ds. Kontraktu dla Śląska sekretarz woj. śląskiego w grudniu 2015 r. prezentowała wraz z zarządem województwa "inicjatywę strategiczną" mającą doprowadzić do powstania Programu Rozwoju Wewnętrznego Województwa Śląskiego do 2030 r."Kierunek Śląskie 3.0"

Jak wyjaśniał wówczas Saługa, zaprezentowana po roku obecnej kadencji samorządu inicjatywa ma doprowadzić do uzupełnienia - w ciągu kolejnego roku - pewnego zrębu przygotowanego już dokumentu. Ma on formułować cele rozwojowe woj. śląskiego w pięciu wybranych kluczowych obszarach tematycznych. W każdym z tych obszarów zaproponowano otwarte katalogi zawierające na razie od kilku do kilkunastu "projektów inicjujących", za którymi mają stać władze regionu, ich instytucje, a także przedstawiciele różnych środowisk regionalnych.

Uzasadniając tę inicjatywę Saługa przywoływał początek 2015 r., kiedy ministerialni urzędnicy w kontekście narastających problemów górnictwa zapowiedzieli zamknięcie kilku kopalń; a jednocześnie b. premier Ewa Kopacz zapowiedziała przygotowanie Programu dla Śląska.

Wobec ostatecznego kształtu rządowego programu "Śląsk 2.0" i niewystarczających jego wcześniejszych konsultacji zarząd woj. śląskiego uznał jednak, że należy wykorzystać zebrane w tamtych pracach oddolnie wnioski i pomysły - kompilując je w programie będącym punktem widzenia regionu.

Pytany w czwartek o inicjatywę WRDS związaną z Kontraktem dla Śląska Saługa powiedział, że próbuje przedstawiać członkom Rady inicjatywę "Kierunek Śląskie 3.0". "Ja bym to połączył. (…) Na następnym spotkaniu mam pokazać, w jakim kierunku my idziemy, jakie narzędzia chcemy zbudować i dopiero - myślę - podejmiemy decyzje" - zasygnalizował.

"Ale idea jest; wszyscy chcą dyskutować" - podkreślił marszałek woj. śląskiego.

Na mocy ustawy z 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej zleconym marszałkowi województwa. W latach 2002-2015 zadania dialogu społecznego realizowała Wojewódzka Komisja Dialogu Społecznego działająca przy wojewodzie śląskim

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.