PARTNER PORTALU
  • BGK

WSA: Rada gminy ustala wysokość, a nie zasady opłat

  • pt    9 września 2016 - 14:01
WSA: Rada gminy ustala wysokość, a nie zasady opłat
Uchwała rady gminy musi respektować postanowienia aktów prawnych powszechnie obowiązujących wyższego rzędu - przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie (fot. szczecin.wsa.gov.pl)

• Rada gminy może ustalać wysokość stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, nie należy zaś do jej kompetencji ustalanie zasad takich opłat.
• Uchwała rady gminy musi respektować postanowienia aktów prawnych powszechnie obowiązujących wyższego rzędu – przypomniał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie.
Rada Gminy w Świdwinie podjęła uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, ustalając m.in., że „za niepełny rok kalendarzowy umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby miesięcy takiego umieszczenia”.

Uchwałę do WSA zaskarżył prokurator, który uznał, że z przepisu ustawy wynika wprost, że w przypadku tego rodzaju zajęcia pasa drogowego przez okres krótszy niż rok opłata obliczana jest proporcjonalnie do liczby dni przez okres których trwało zajęcie.

W uzasadnieniu Prokurator Rejonowy wyjaśnił, że uchwała rady jest aktem prawa miejscowego, a akty prawa miejscowego mogą być ustanawiane jedynie na podstawie delegacji ustawowych i zajmują one w hierarchii źródeł prawa pozycję podrzędną w stosunku do ustaw, przez co nie mogą w sposób odmienny od aktów nadrzędnych regulować kwestii, które już w ustawie zostały uregulowane w sposób wyczerpujący, nie mogą także powtarzać uregulowań ustawowych, w tym definicji już zawartych w ustawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację skarżącemu.

Zdaniem sądu, przytoczony przepis uchwały, zamiast określać wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m kw. pasa drogowego dróg publicznych, wkroczył w materię sposobu ustalania opłat za zajęcie pasa drogowego, która została już uregulowana przez ustawodawcę w przepisach ustawy o drogach publicznych.

 - Uchwała rady gminy musi respektować postanowienia aktów prawnych powszechnie obowiązujących wyższego rzędu, czyli ustaw oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych. Poszanowanie to oznacza, że zarówno ich treść, jaki tryb stanowienia nie mogą pozostawać w oderwaniu od zapisów innych aktów prawa powszechnie obowiązującego - sprecyzował WSA.

Tym samym, w ocenie sądu, rada gminy przekroczyła swoje kompetencje.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.