PARTNER PORTALU
  • BGK

Wykorzystanie herbu miasta wymaga pozwolenia? Ustawodawstwo nie jest w tym zakresie jednoznaczne

  • Michał Nowak    12 grudnia 2017 - 12:00
Wykorzystanie herbu miasta wymaga pozwolenia? Ustawodawstwo nie jest w tym zakresie jednoznaczne
Zdaniem sądu herb gminy można traktować jako jej dobro osobiste (fot. herb Jasła, UM Jasło)

Herb miasta z pozoru wydaje się dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców, ale w praktyce nie wszyscy mogą z niego korzystać. Aby zamieścić herb na materiałach, które nie pochodzą z magistratu, coraz częściej trzeba uzyskać pozwolenie burmistrza.




• Pozwolenie na użycie herbu zwykle trzeba uzyskać zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych, bo niemal wszystko można rozpatrywać pod kątem reklamy.

• Obowiązek uzyskania pozwolenia wynika z uchwał podejmowanych przez radnych, chociaż polskie ustawodawstwo nie jest w tej kwestii jednoznaczne.

• Historia zna przypadki, gdy miejskie herby lądowały na plakatach promujących kandydatów w wyborach samorządowych albo na ulotkach firm oferujących kredyty.

Rada miejska w Olsztynie na ostatniej sesji (28 listopada) przyjęła uchwałę w sprawie zasad używania herbu Miasta Olsztyna do celów komercyjnych i reklamowych. Jak wskazano w uzasadnieniu do uchwały, herb miasta pełni funkcję symbolu, służąc jego identyfikacji i promocji, dlatego powinien być używany w sposób zapewniający jego poszanowanie. Gdy uchwała wejdzie w życie, każdy podmiot zainteresowany wykorzystaniem herbu do celów reklamowych i komercyjnych będzie musiał uzyskać na to pozwolenie od prezydenta miasta.

Podobnie sprawa wygląda w wielu innych samorządach, które przyjęły uchwały o zasadach wykorzystywania herbu przez inne podmioty. O pozwolenie trzeba zawnioskować w Warszawie, Krakowie, Toruniu czy Gdańsku, ale także w mniejszych gminach, np. Szamotułach, Krzeszowicach albo Bochni.

Czasem wykorzystanie herbu do celów komercyjnych jest bezpłatne, ale nie zawsze. Przykładowo w Zakopanem zasady odpłatności za użycie herbu w celach komercyjnych określane są w drodze umowy cywilno-prawnej. Mówi o tym uchwała z dnia 25 października 2007 r. w sprawie zasad używania herbu Gminy Zakopane. Co więcej, Zarządzenie nr 60/2011, wydane przez burmistrza miasta, uzupełnia zapisy uchwały, że opłata za użycie herbu wynosi 10 proc. od przewidywanego zysku ze sprzedaży produktu, którego dotyczy wniosek. Jeśli kwota ta nie zostanie wpłacona w ciągu 14 dni od podpisania umowy, magistrat przewiduje karę umowną w wysokości 50 tys. złotych.

Ustawodawstwo mało konkretne

Co ważne, ustawodawstwo wcale nie daje gminom bezpośredniego prawa do określania zasad i warunków używania herbu. Pomocne w tym zakresie okazuje się orzecznictwo sądów, chociaż i tutaj są pewne rozbieżności.

Przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w jednym z wyroków (sygn. akt III SA/Kr 48/08) stwierdził, że gminy mogą decydować o warunkach używania herbu. WSA zaznaczył, że uprawnienie gminy do ustanawiania własnego herbu wynika z ustawy o odznakach i mundurach, natomiast treść art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym przyznaje radzie gminy prawo do podejmowania uchwał "w sprawach" herbu, a nie jedynie w sprawie ustalenia herbu.

- Gdyby ustawodawca chciał, by rada gminy jedynie ustalała swój herb, inaczej sformułowałby treść tego przepisu – stwierdził WSA w Krakowie.

Z kolei Naczelny Sąd Administracyjny uchylił ten wyrok, stwierdzając, że kwestia określania zasad i warunków używania herbu nie jest związana ani z ustrojem jednostki samorządu terytorialnego, ani z organizacją wewnętrzną czy trybem pracy jej organów.





REKLAMA




×
KOMENTARZE (1)

  • alek, 2017-12-13 12:04:52

    Herb jest własnoscia obywateli , a nie urzędu!