• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernikach Wrocławskich w podziale na zadania Zadanie 1 Kanalizacja sanitarna dla Żernik Wrocławskich Etap III....
Burmistrz Siechnic

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2013-04-17

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja
Siechnice / dolnośląskie
Numer ogłoszenia
57165/2013

OPIS

Numer ogłoszenia: 57165 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 47643 - 2013 data 28.03.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Burmistrz Siechnic, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, woj. dolnośląskie, tel. 71 391 91 01, fax. 71 786 09 07.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.1).
W ogłoszeniu jest: Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernikach Wrocławskich w podziale na zadania Zadanie 1 Kanalizacja sanitarna dla Żernik Wrocławskich Etap III. Zadanie 2 Kanalizacja sanitarna ul. Wierzbowa i Brzozowa w Żernikach Wrocławskich W ramach przedsięwzięcia pn.: Kanalizacja sanitarna dla Żernik Wrocławskich - Etap III realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich plus kanalizacja sanitarna ul. Wierzbowa i Brzozowa w Żernikach Wrocławskich.
W ogłoszeniu powinno być: Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernikach Wrocławskich - Etap III; W ramach przedsięwzięcia pn.: Kanalizacja sanitarna dla Żernik Wrocławskich - Etap III realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2013 godzina 11:30.
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.04.2013 godzina 11:30.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: tytuł.
W ogłoszeniu jest: Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernikach Wrocławskich w podziale na zadania Zadanie 1 Kanalizacja sanitarna dla Żernik Wrocławskich Etap III. Zadanie 2 Kanalizacja sanitarna ul. Wierzbowa i Brzozowa w Żernikach Wrocławskich W ramach przedsięwzięcia pn.: Kanalizacja sanitarna dla Żernik Wrocławskich - Etap III realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich plus kanalizacja sanitarna ul. Wierzbowa i Brzozowa w Żernikach Wrocławskich.
W ogłoszeniu powinno być: Budowa kanalizacji sanitarnej w Żernikach Wrocławskich - Etap III; W ramach przedsięwzięcia pn.: Kanalizacja sanitarna dla Żernik Wrocławskich - Etap III realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wykonawca winien wskazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy zadania w podobnym zakresie budowy kanalizacji sanitarnej za min 3 000 000 zł brutto każde. Wykonawca winien wykazać, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca winien wskazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej trzy zadania w podobnym zakresie budowy kanalizacji sanitarnej za min 3 000 000 zł brutto każde. Wykonawca winien wykazać, że w/w prace zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: II.1.4).
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Opis przedmiotu zamówienia: wykreślone zostają wszystkie zapisy dotyczące Zadania 2: Kanalizacja sanitarna ul. Wierzbowa i Brzozowa w Żernikach Wrocławskich.


źródło: komunikaty.pl