• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Dostawa artykułów biurowych
Szpital Specjalistyczny w Pile

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2012-04-03

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja
Piła / wielkopolskie
Numer ogłoszenia
101504/2012

OPIS

Piła: Dostawa artykułów biurowych
Numer ogłoszenia: 101504 - 2012; data zamieszczenia: 02.04.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 53950 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydygiera 1, 64-920 Piła, woj. wielkopolskie, tel. 067 2106207, faks (067) 212 40 85.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów biurowych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnego sprzętu i artykułów biurowych. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 zadania.
a)Zadanie 1 to dostawa różnych artykułów biurowych.
b)Zadanie 2 to dostawa atramentów, kaset, tonerów do drukarek komputerowych
c)Zadanie 3 to dostawa papieru do drukarek komputerowych, płyt, dyskietek i innych materiałów eksploatacyjnych.
2) W przypadku materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących dopuszcza się zaoferowanie produktów oryginalnych nie wyprodukowanych przez producentów urządzeń drukujących, spełniających następujące warunki:
a)materiały równoważne nie mogą być wytwarzane przez samo uzupełnienie środka drukującego lub z pominięciem procesu produkcyjnego. Przedmiot zamówienia musi być produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych oraz dopuszczony do obrotu,
b)producent materiałów alternatywnych przyjmuje gwarancje producenta urządzeń,
c)w przypadku awarii urządzenia spowodowanej stosowaniem wadliwego materiału eksploatacyjnego dostarczonego w ramach przetargu wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie zastępcze do momentu usunięcia awarii oraz pokryć koszty usunięcia awarii. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 30.19.20.00-1, 30.19.70.00-6.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Artykuły biurowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowe ALFA Tomasz Witka, ul. Świerkowa 22, 77-200 Miastko-Pasieka, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10995,64 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11456,71
Oferta z najniższą ceną: 11456,71 / Oferta z najwyższą ceną: 18633,84
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Artykuły biurowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

City Biuro S.C., ul. Janka Krasickiego 22, 66-460 Witnica, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27513,19 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22773,45
Oferta z najniższą ceną: 22773,45 / Oferta z najwyższą ceną: 30041,25
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Artykuły biurowe
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.03.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handlowe Bafra Barbara Franczyk, ul. Lotnicza 10, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 43484,10 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 43809,56
Oferta z najniższą ceną: 43809,56 / Oferta z najwyższą ceną: 48911,89
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl