• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Dostawa i montaż zestawu urządzeń na potrzeby wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego w Nadleśnictwie Łopuchówko.
Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2014-08-13

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o sprostowaniach, zamówienia na dostawy, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja
Murowana Goślina / wielkopolskie
Numer ogłoszenia
173657/2014

OPIS

Numer ogłoszenia: 173657 - 2014; data zamieszczenia: 12.08.2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 258056 - 2014 data 01.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Skarb Państwa Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko, Łopuchówko 1, 62-095 Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, tel. 061 8122161, 604-549-228, fax. 061 8122161.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
W ogłoszeniu jest: Wykonawcy spełnią warunek jeżeli wykażą wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania dostaw będących przedmiotem zamówienia (wykonanie systemu telewizji przemysłowej do obserwacji terenów leśnych wraz z dostawą i instalacją
oprogramowania służącego do detekcji dymu), tj. wykonanie minimum 2 dostaw (o wartości nie mniejszej niż 95 000,00 zł netto każda) w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty
i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w
sposób należyty i prawidłowo ukończone. Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania
wymaganej wartości porównywalnej. W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz..
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawcy spełnią warunek jeżeli wykażą wiedzę i doświadczenie w zakresie wykonywania dostaw będących przedmiotem zamówienia (wykonanie minimum 2 dostaw systemu telewizji przemysłowej do obserwacji terenów leśnych w tym minimum jednej przy wykorzystaniu instalacji oprogramowania służącego do detekcji dymu) o wartości nie mniejszej niż 95 000,00 zł netto każda, w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych dostaw, określających, czy dostawy te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny w/w wykaz..


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 14.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko Łopuchówko 1 62-095 Murowana Goślina Sekretariat Nadleśnictwa..
W ogłoszeniu powinno być: 21.08.2014 godzina 09:00, miejsce: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Łopuchówko Łopuchówko 1 62-095 Murowana Goślina Sekretariat Nadleśnictwa..


źródło: komunikaty.pl