• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013-2014.
Urząd Gminy

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2014-02-16

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, zamówienia na usługi, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja
Złotniki Kujawskie / kujawsko-pomorskie
Numer ogłoszenia
53820/2014

OPIS

Złotniki Kujawskie: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013-2014.
Numer ogłoszenia: 53820 - 2014; data zamieszczenia: 15.02.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 474934 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, ul. Powstańców Wlkp. 6, 88-180 Złotniki Kujawskie, woj. kujawsko-pomorskie, tel. , faks.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2013-2014..
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie w sezonie zimowym 2013-2014,w następujących rejonach: Zadanie 1 REJON I Lp. Nazwa drogi Numer drogi Długość drogi 1 Złotniki Kujawskie 1.1 Dworcowa 560016/01 0,687 km 1.2 Morelowa 560016/03 0,242 km 1.3 Wiśniowa 560016/04 0,429 km 1.4 Topolowa 560016/05 0,401 km 1.5 Kasztanowa 560016/06 0,237 km 1.6 Podgórna 560016/07 0,277 km 1.7 Strażacka 560016/08 0,251 km 1.8 Magazynowa 560016/09 0,250 km 1.9 Jęczmienna 560016/10 0,254 km 1.10 Ogrodowa 560016/11 0,273 km 1.11 Średnia 560016/12 0,408 km 1.12 Krótka 560016/13 0,104 km 1.13 Kwiatowa 560016/14 0,227 km 1.14 Ustronie 560016/15 1,160 km 1.15 Nowa 560016/16 0,241 km 1.16 Słoneczna 560016/17 0,372 km 1.17 Boczna 560016/21 0,260 km 1.18 Wiosenna 560016/22 0,120 km 1.19 Parkowa 560016/23 0,097 km 1.20 Lipowa --- 0,184 km 1.21 Wierzbowa --- 0,117 km 1.22 Klonowa --- 0,105 km 1.23 Akacjowa --- 0,195 km 1.24 Brzozowa --- 0,125 km 1.25 Modrzewiowa --- 0,100 km 1.26 Złotnicka --- 1,040 km 1.27 Polanka --- 0,275 1.28 Sezamkowa --- 0,160 1.29 Zacisze --- 0,135 2 Mierzwin 0560003 2,535km 2.1 Mierzwin --- 9,920km 3 Niszczewice 0560002 2,085km 3.1 Niszczewice 0560001 1,140 km 3.2 Niszczewice --- 15,270 km 4 Kobelniki --- 1,529 km 5 Krężoły --- 0,172 Łączna długość dróg do odśnieżania Rejonu I to 41,377 km Zadanie 2 REJON II Lp. Nazwa drogi Numer drogi Długość drogi 1 Helenowo --- 5,370km 2 Popowiczki --- 2,450km 3 Podgaj 0560014 2,080km 4 Tuczno - Tuczno Wieś 4.1 Lipowa 560015/2 0,491km 4.2 Różana 560015/3 0,158km 4.3 Wiśniowa 560015/4 0,357km 4.4 Poprzeczna 560015/5 0,154km 4.5 Słoneczna 560015/6 0,283km 4.6 Świerkowa 560015/7 0,417km 4.7 Ustronie 560015/8 0,127km 4.8 Podgórna 560015/9 0,212km 4.9 Kwiatowa 560015/10 0,486km 4.10 Boczna 560015/11 0,220km 4.11 Czarna Droga 560015/12 1,625km 4.12 Średnia 560015/13 1,470km 4.13 Akacjowa 560015/14 1,000km 4.14 Tuczno --- 10,470km Łączna długość dróg do odśnieżania Rejonu II to 27,37 km Zadanie 3 REJON III Lp. Nazwa drogi Numer drogi Długość drogi 1.1 Będzitowo, Będzitówek 0560010 4,290km 1.2 Będzitowo, Będzitówek 0560010a 1,035km 1.3 Będzitowo, Będzitówek --- 10,630 km 2 Dąbrówka Kujawska 0560009 3,175 km 2.1 Dąbrówka Kujawska --- 13,250 km 3 Pęchowo --- 6,675km 4 Krążkowo --- 5,37km 5 Palczyn --- 12,90km Łączna długość dróg do odśnieżania Rejonu III to 57,325 km Zadanie 4 REJON IV Lp. Nazwa drogi Numer drogi Długość drogi 1 Tarkowo Górne --- 3,550 km 2 Rucewo 0560008 3,365km 2.1 Rucewo 0560008a 0,790km 2.2 Rucewo 0560018 2,450km 2.3 Rucewo --- 5,380 km 3 Rucewko 0560011 5,055km 3.1 Rucewko --- 3,460km 4 Dobrogościce 0560007 5,510km 4.1 Dobrogościce 0560008 2,900km 4.2 Dobrogościce --- 6,180 km Łączna długość dróg do odśnieżania Rejonu IV to 38,64 km Zadanie 5 REJON V Lp. Nazwa drogi Numer drogi Długość drogi 1 Broniewo --- 3,670km 1.1 Bronimierz 0560001 4,960 km 2 Tupadły 0560006a 2,140km 2.1 Tupadły 0560006b 5,200km 2.3 Tupadły --- 2,540 km 3 Gniewkówiec --- 6,880 km 4 Karczówka 0560004 1,760km 5 Sachara 0560005 2,790km Łączna długość dróg do odśnieżania Rejonu V to 29,94 km Zadanie 6 REJON VI Lp. Nazwa drogi Numer drogi Długość drogi 1 Lisewo Kościelne 0560017 2,390 km 1.2 Lisewo Kościelne 0560017a 0,785 km 1.3 Lisewo Kościelne --- 2,320 km 2 Jordanowo 0560012 1,410 km 2.1 Jordanowo --- 2,310 km 3 Leszcze 0560011 5,055 km 3.1 Leszcze 0560013 1,570 km 3.2 Leszcze --- 1,755 km 4 Dźwierzchno 0560012 1,100 km 4.1 Dźwierzchno --- 1,200 km Łączna długość dróg do odśnieżania Rejonu VI to 19,895 km UWAGA: W przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności może wystąpić konieczność odśnieżania na trasie autobusu szkolnego. Wykonawca zobowiązany jest do: - prowadzenia akcji zimowej w dzień i w nocy, w dni robocze i święta w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznący deszcz, zwieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury) - utrzymania w pełnej gotowości technicznej i eksploatacji sprzętu do odśnieżania, Wymagania odnośnie zastosowanego sprzętu do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2013/2014: Do odśnieżania należy używać pługi odśnieżne lemieszowe szczytowe , średnie lub ciężkie na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z napędem na dwie lub więcej osi; spycharki. Konstrukcja nośna powinna umożliwiać zamocowanie płyty czołowej. Układ napędowy nośnika powinien zapewnić długotrwałą pracę na niskich położeniach skrzyni biegów, przy pełnym obciążeniu silnika. Nośnik powinien być wyposażony w sygnał świetlny błyskowy barwy żółtej zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym. Podnoszenie i opuszczanie pługa musi odbywać się z kabiny kierowcy. Zaleca się, aby konstrukcja zawieszenia pługa umożliwiała szybkie połączenie dowolnej odkładnicy i lemiesza z różnymi nośnikami. Połączenie powinna zapewniać płyta czołowa (czołownica) mocowana do ramy nośnika za pomocą elementów przyspawanych do płyty. Konstrukcja płyty czołowej oraz jej mocowanie musi być odpowiednio sztywna. Połączenie pługa z nośnikiem powinno umożliwiać regulację wysokości ostrza lemiesza nad powierzchnią jezdni. Konstrukcja czołownicy powinna umożliwiać szybki montaż i demontaż zespołu do odśnieżania. Odkładnice w miarę możliwości powinny być przestawne na skręt w lewo lub w prawo, w zależności od miejsca prowadzenia robót. Zastrzega się minimalną szerokość odśnieżania 3 metry, w terenie zabudowanym z zatoczkami co najmniej co 100 m, natomiast poza terenem zabudowanym co najmniej 250 m. W przypadku stwierdzenia nie zachowania wymogów podanych powyżej Zamawiający zastrzega prawo odmowy zapłaty za fakturę obejmującą skontrolowaną część wykonanej usługi. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest dokonać poprawy zgodnie z postanowionymi wymaganiami usługi bez dodatkowego wynagrodzenia. Odbiór wykonanej usługi wymaga pisemnego potwierdzenia przez Sołtysa wsi, w której jest odśnieżana droga oraz uprawnionego pracownika Zamawiającego. Realizacja zamówienia odbywać się będzie wyłącznie po zgłoszeniu telefonicznym przez pracownika Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że sprzęt może być skierowany do pracy na każdą inną drogę niż wymieniona w konkretnym rejonie w przypadku stwierdzenia takiej konieczności przez Zamawiającego. W przypadku, gdy na dany rejon nie zostanie złożona oferta Zmawiający może skierować sprzęt do pracy na daną drogę w określonym rejonie. Oferenci mogą składać ofertę na więcej niż jeden rejon odśnieżania, pod warunkiem dysponowania taką ilością sprzętu, która pozwoli na późniejszą realizację umowy. Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do usuwania skutków zimy w terminie do 2 h od momentu uzyskania informacji od przedstawiciela Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do telefonicznego składania codziennych meldunków z przebiegu zimowego utrzymania dróg. Wykonawca zobowiązany jest dysponować minimum dwoma odpowiednimi sprzętami do obsługi jednego rejonu..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie w sezonie zimowym 2013-2014 - Rejon I.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Zieleni Wacław Pokacki, Inowrocław, 88-101 Sikorowo 31, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30430,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 31047,50
Oferta z najniższą ceną: 31047,50 / Oferta z najwyższą ceną: 33750,00
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie w sezonie zimowym 2013-2014 - Rejon II.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DAR - TRANS Dariusz Grześkowiak, Inowrocław, 88-100 Sójkowo 9, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30430,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29280,00
Oferta z najniższą ceną: 29280,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31050,00
Waluta: PLN.Część NR: 3   Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie w sezonie zimowym 2013-2014 - Rejon III.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

P.H.U. Bogumiła Cabańska, Prądocin, 86-060 ul. Ogrodowa 51, Prądocin, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30430,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 26460,00
Oferta z najniższą ceną: 26460,00 / Oferta z najwyższą ceną: 31050,00
Waluta: PLN.Część NR: 4   Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie w sezonie zimowym 2013-2014 - Rejon IV.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DAMPOL - TRANS Damian Jurek, Złotniki Kujawskie, 88-180 Tupadły 31, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30430,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29700,00
Oferta z najniższą ceną: 29700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 37800,00
Waluta: PLN.Część NR: 5   Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie w sezonie zimowym 2013-2014 - Rejon V
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

DAMPOL - TRANS Damian Jurek, Złotniki Kujawskie, 88-180 Tupadły 31, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30430,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 29700,00
Oferta z najniższą ceną: 29700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 33750,00
Waluta: PLN.Część NR: 6   Nazwa: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Złotniki Kujawskie w sezonie zimowym 2013-2014 - Rejon VI.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

AMDANA Dawid Wojnarowski, Złotniki Kujawskie, 88-180 Lisewo Kościelne 15, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 30430,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 22410,00
Oferta z najniższą ceną: 22410,00 / Oferta z najwyższą ceną: 33750,00
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl