• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Przetarg
AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO UL.NOWOWIEJSKA 26A, 00-911 W-WA O/T WE

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2013-08-02

RODZAJ OGŁOSZENIA

Nieruchomości, działki budowlane, przetarg, sprzedaż

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja
Świętoszów / dolnośląskie
Numer ogłoszenia
32498565
Powierzchnia
151 482 m2
Cena
110 000 zł

OPISogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej

ŚWIĘTOSZÓW, gm. Osiecznica, woj. dolnośląskie
JG1B/00037600/4
oznaczonej w ewidencji gruntów jako:
Działka niezabudowana nr 194/71, AM-32, obręb 0010 Świętoszów o pow. 15,1482 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiecznica dla miejscowości Świętoszów zatwierdzonym przez Radę Gminy Osiecznica Uchwałą nr XIV/197/2009 z dnia 6.11.2009 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Woj. Dolnośląskiego nr 226 z dnia 31.12.2009 r. dla przedmiotowej nieruchomości zostało określone następujące przeznaczenie: 2 ZP - tereny zieleni urządzonej. Przeznaczenie uzupełniające terenu: urządzenia towarzyszące i usługi sportu i rekreacji.
Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obszarze Natura 2000 Bory Dolnośląskie oraz w obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 315 "Zbiornik Chocianów - Gozdnica".
Cena wywoławcza nieruchomości: 110 000,00 zł
Wadium: 11 000,00 zł
Do ceny sprzedaży naliczony będzie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.
Przetarg odbędzie się 9.09.2013 roku o godz. 11.00
w Oddziale Terenowym AMW we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39, sala 19-20 (parter).
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39, 53-033 Wrocław, na rachunku nr 91 1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3.09.2013 r. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć "Przetarg nr 87/2013/S". W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu wadium przepada na rzecz OT AMW we Wrocławiu.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami, które podane są w pełnym ogłoszeniu wywieszonym w dniach od 2.08.2013 r. do 2.09.2013 r.
w siedzibie Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu, ul. Zwycięska 39. Ogłoszenie zamieszczone jest również na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego - www.amw.com.pl.
Dodatkowe informacje: tel. (071) 364 73 78, 364 73 89
32498565

źródło: komunikaty.pl