• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych położonych w Kędzierzynie - Koźlu w rejonie ul. Bolesława Krzywoustego i Alei Lisa
ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA CHEMIK

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2012-01-10

RODZAJ OGŁOSZENIA

Nieruchomości, budynki inne, przetarg, sprzedaż

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja
Kędzierzyn kożle / opolskie
Numer ogłoszenia
31457876
Powierzchnia
1 493 m2
Cena
3 900 000 zł

OPISROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CHEMIK"
W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU
ul. 9 Maja 6, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowych. Przetarg odbędzie się w dniu 9 lutego 2012 r. w siedzibie Zarządu Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej "Chemik" w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. 9 Maja 6, parter, pokój nr 68.
Przedmiotem przetargu jest prawo wieczystego użytkowania niżej wymienionych nieruchomości gruntowych położonych w Kędzierzynie-Koźlu w rejonie ul. Bolesława Krzywoustego i Alei Lisa, przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową wraz z usługami i infrastrukturą towarzyszącą:
Wykaz nieruchomości będących przedmiotem przetargu:
Lp. Nr działki Nr KW Powierzchnia w hektarach Rodzaj zbycia Cena wywoławcza w zł z 23% VAT Wartość postąpienia /w zł/ Godzina
1 3427/73 28076 1,4935 użytkowanie wieczyste 3 900 000,00 40 000,00 10.00
2 3427/60 28076 0,1567 użytkowanie wieczyste 299 000,00 3 000,00 10.30
3 3427/61 28076 0,0443 użytkowanie wieczyste 85 000,00 1 000,00 11.00
4 3427/74 28076 0,1974 użytkowanie wieczyste 380 000,00 4 000,00 11.30
Teren z dostępem do istniejących sieci infrastruktury technicznej jak: energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, gaz, c.o. zdalaczynne i do drogi o nawierzchni asfaltowej.
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu nie są obciążone żadnymi ograniczonymi prawami rzeczowymi ani też nie stanowią przedmiotu umowy dzierżawy, najmu lub innej umowy, skutkiem której byłoby korzystanie z nieruchomości przez inne osoby.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą przelewem na rachunek RSM "Chemik" w PKO BP I O/Kędzierzyn-Koźle, nr konta 31 1020 3714 0000 4202 0008 4640, w terminie do dnia 7 lutego 2012 r. wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej nieruchomości, podanej w powyższym zestawieniu.
Wpłacone wadium bez odsetek zostanie:
Zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg,
Zwrócone niezwłocznie, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu lub przetarg zostanie odwołany.
Cenę nabycia prawa użytkowania wieczystego równą cenie osiągniętej w przetargu (pomniejszoną o wadium) należy wpłacić na konto RSM "Chemik" przed zawarciem umowy notarialnej.
Uchylanie się przez uczestnika, który przetarg wygra, od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w ustalonym przez sprzedającego terminie spowoduje przepadek wpłaconego wadium.
Koszty związane z przeniesieniem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ponosi nabywca.
RSM "Chemik" zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
Szczegółowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać w Zarządzie RSM "Chemik" w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 9 Maja 6, pokój nr 4, telefon 077/48 333 11 lub 077/48 326 36 wewn. 43.
31457876

źródło: komunikaty.pl