• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Remont elewacji budynku, wraz z remontem zjazdów oraz zatoki parkingowej na posesji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2014-12-20

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja
Ostrołęka / mazowieckie
Numer ogłoszenia
262025/2014

OPIS

Ostrołęka: Remont elewacji budynku, wraz z remontem zjazdów oraz zatoki parkingowej na posesji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce
Numer ogłoszenia: 262025 - 2014; data zamieszczenia: 19.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 204263 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce, ul. Składowa 8A, 07-410 Ostrołęka, woj. mazowieckie, tel. 29 760 53 10, faks 29 760 53 10.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji budynku, wraz z remontem zjazdów oraz zatoki parkingowej na posesji Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrołęce.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Remont elewacji budynku, wraz z remontem zjazdów oraz zatoki parkingowej.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.45.30.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.10.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Zakład Rzemieślniczy Remontowo Budowlany Andrzej Pasterkiewicz, ul. Zwycięzców 27, 07-410 Ostrołęka, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 272476,98 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 186484,68
Oferta z najniższą ceną: 186484,68 / Oferta z najwyższą ceną: 186484,68
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl