• hrk.pl
 • monsterpolska.pl
 • jobs4sales.pl
 • przedstawiciele.pl
 • jobexplorer.pl
 • jobexpress.pl
 • infopraca.pl
 • praca.pl
 • jobs.pl
 • www.nportal.pl
 • tabelaofert.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • www.komunikaty.pl
 • serwis powstaje we
  współpracy z:
 • konferencje.pl
Wyszukiwanie zaawansowane
parking
bankiet
catering
spa
klub
uslugi
rekreacja
restauracja

Wymiana stolarki budowlanej na stolarkę PCV w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego
Zarząd Zasobu Komunalnego

DATA PUBLIKACJI OGŁOSZENIA

2014-04-26

RODZAJ OGŁOSZENIA

Przetargi, zamówienia, ogłoszenie o wynikach, roboty budowlane, przetarg nieograniczony

DANE PODSTAWOWE

Lokalizacja
Wrocław / dolnośląskie
Numer ogłoszenia
90209/2014

OPIS

Wrocław: Wymiana stolarki budowlanej na stolarkę PCV w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego
Numer ogłoszenia: 90209 - 2014; data zamieszczenia: 25.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 62683 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zasobu Komunalnego, ul. Św. Elżbiety 3, 50-111 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7778400, faks 071 7777506.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wymiana stolarki budowlanej na stolarkę PCV w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wymiana stolarki budowlanej na stolarkę PCV w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego. 3. Zakres prac obejmuje m.in.: 1) demontaż starej stolarki budowlanej (okna i drzwi balkonowe), 2) dostawa i montaż nowej stolarki otworowej, 3) wykonanie kompletu obróbek ościeży zewnętrznych i wewnętrznych wokół wymienianej stolarki, wraz z niezbędnymi zamurowaniami i tynkami, 4) wymiana/montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, 5) wykonanie niezbędnych robót porządkowych w lokalu, budynku i na terenie przyległym oraz wywiezienie gruzu budowlanego, starej stolarki okiennej, parapetów i innych odpadów powstałych podczas prac demontażowych i montażowych wraz z ich przekazaniem na składowisko odpadów.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.42.11.32-8, 45.42.11.30-4, 45.42.00.00-7.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1   Nazwa: Wymiana stolarki budowlanej na stolarkę PCV w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego. ZADANIE nr I - Rejony B, O, P, T. Maksymalna, szacunkowa ilość stolarki budowlanej do wymiany: 322 m2.
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ideal Okna Sp. z o.o., ul. Królewiecka 215, 82-300 Elbląg, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 117954,48 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 124936,00
Oferta z najniższą ceną: 124936,00 / Oferta z najwyższą ceną: 205766,80
Waluta: PLN.Część NR: 2   Nazwa: Wymiana stolarki budowlanej na stolarkę PCV w lokalach mieszkalnych zarządzanych przez Zarząd Zasobu Komunalnego. ZADANIE nr II - Rejony S, U Maksymalna, szacunkowa ilość stolarki budowlanej do wymiany: 411 m2 ..
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Ideal Okna Sp. z o.o., ul. Królewiecka 215, 82-300 Elbląg, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 150338,16 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 159468,00
Oferta z najniższą ceną: 159468,00 / Oferta z najwyższą ceną: 270766,80
Waluta: PLN.

źródło: komunikaty.pl