PARTNER PORTALU
  • BGK

Budżety JST w 2016 roku. Oto, ile kosztują samorządowe długi

  • pt    12 września 2017 - 06:55
Budżety JST w 2016 roku. Oto, ile kosztują samorządowe długi
Znaczącemu spadkowi uległy wydatki majątkowe realizowane przez JST. (fot.fotolia)

W 2016 roku wraz ze zmniejszeniem ogólnego poziomu zadłużenia samorządów nastąpiła poprawa warunków, na jakich było ono spłacane. Najniższe koszt obsługi długu ponoszą jednostki leżące na terenie województw śląskiego oraz opolskiego.
•  W 2016 spadek zadłużenia JST wyniósł - w porównaniu z 2015 - prawie 4 procent.

• Znaczącemu spadkowi uległy wydatki majątkowe realizowane przez JST.

• W latach 2012-2015 zadłużenie bezpośrednie rosło z kolei przeciętnie o 2,24% rocznie, co wskazuje na wyraźną zmianę trendu w roku 2016.

 

Jednostki samorządu terytorialnego przyjęły na siebie ciężar operacyjny związany z rządowym programem wsparcia rodzin „Rodzina 500+”. O skali programu świadczy dynamika zmian bieżących dochodów i wydatków budżetów JST: dochody bieżące JST w 2016 r. wzrosły do 200,73 mld zł (14,0% r/r), a wydatki bieżące w 2016 r. wzrosły do 180,20 mld zł (14,2% r/r).

- Znaczącemu spadkowi uległy wydatki majątkowe realizowane przez JST. W 2016 r. osiągnęły wartość 25,83 mld PLN (spadek o 33% r/r). Wysoka dynamika spadku związana jest z zakończonym okresem kwalifikowalności środków unijnych przyznanych w perspektywie budżetowej 2007-2013 (w 2015 r.) – czytamy w raporcie „Raport o stanie finansów jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016”. Raport stworzył zespół INC Rating pod kierunkiem wiceprezesa Krzysztofa Grybionko, z inicjatywy Związku Miast Polskich.

Spadek zadłużenia

W 2016 zobowiązania bezpośrednie sektora JST spadły do poziomu 68,93 mld PLN (-3,58% r/r).

Był to pierwszy tak dynamiczny spadek zadłużenia w tym sektorze w analizowanym okresie. W latach 2012-2015 zadłużenie bezpośrednie rosło z kolei przeciętnie o 2,24% rocznie, co wskazuje na wyraźną zmianę trendu w roku 2016.

- Spadek zadłużenia wydaje się być potwierdzeniem tezy o zmniejszeniu wartości inwestycji współfinansowanych ze środków UE i wynikającym z tego obniżeniu zapotrzebowania na finansowanie wkładów własnych – czytamy w raporcie INC Rating.

Autorzy raportu zwracają także uwagę, że wraz ze zmniejszeniem ogólnego poziomu zadłużenia samorządów nastąpiła poprawa warunków, na jakich było ono spłacane.

Przeciętny koszt długu spłacanego przez samorządy wszystkich szczebli wynosił w 2016 r. 2,82%. Jest to znaczący spadek wobec wartości 4,64% zanotowanej w roku 2012.

Agencja podsumowała także zadłużenie ogółem wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2016. Wzrosło ono z poziomu 67,83 mld zł do poziomu 69,02 mld zł i stanowi obecnie 34,38% ich dochodów bieżących.

Jak czytamy w raporcie wysokość odsetek od kredytów, płaconych przez samorządy, jest odzwierciedleniem ich kondycji finansowej, opisywanej np. przez ustalaną przez uznane agencje ocenę ratingową (europejski status ECAI, oprócz „wielkiej trójki”, czyli: S&P, Moody’s oraz Fitch, posiada również między innymi polska agencja ratingowa INC Rating).

Koszty obsługi zadłużenia

Podczas analizy kosztu obsługi zadłużenia widoczne jest, że samorządy mające gorszą kategorię kredytową płacą zwykle wyraźnie wyższe odsetki niż samorządy, które otrzymały wyższą notę.MultimediaREKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (1)

  • kredytobiorca, 2017-09-19 12:26:20

    Jeżeli niektóre samorządy brały pożyczki i kredyty nie bezpośrednio z banków a firm kredytowych takich nawet jak PROVIDENT gdzie oprocentowanie wynosi rocznie 70 % i więcej, to co się dziwić długami tych samorządów. A wiecie kto im na to dał przyzwolenie ? Tusk i jego kolesie, często właściciele tyc...h firm pożyczkowych i banków obsługujących te firmy, spod ciemnej gwiazdy.  rozwiń