PARTNER PORTALU
  • BGK

To nie rada miejska ustala wysokość opłat za przejazdy bez biletu

  • pt    7 września 2017 - 12:48
To nie rada miejska ustala wysokość opłat za przejazdy bez biletu
Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi (fot. pixabay)

Uchwalenie wysokości opłat dodatkowych za niezgodne z regulaminem przejazdy miejskimi środkami komunikacji nie należy do kompetencji miejskich radnych.
• Rada Miejska w Łodzi podjęła uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi.

• Wojewoda wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na uchwałę.

 

• WSA zgodził się z zarzutami organu nadzoru i unieważnił uchwałę. 

Zgodnie z załącznika do uchwały w razie stwierdzenia przez kontrolera braku biletu lub posiadanie biletu nieważnego za przejazd, braku dokumentu uprawniającego do bezpłatnego lub ulgowego przejazd lub spowodowania zatrzymania pojazdu lub zmiany trasy pojazdu bez uzasadnionej przyczyny pasażer jest zobowiązany do uiszczenia opłaty dodatkowej.

W pierwszym i drugim przypadku wynosić ona miała  200 zł, w ostatnim 300 zł.

Pismem z 7 września 2016 r., skierowanym do prezydenta Łodzi, wojewoda łódzki wskazał, że uchwała zawiera postanowienia, które w jego ocenie naruszają prawo.

W ocenie organu nadzoru Rada Miejska w Łodzi ustaliła wysokość opłaty dodatkowej i manipulacyjnej zamiast sposób ustalania tych opłat, czym naruszyła art. 34a ustawy - Prawo przewozowe.

Wojewoda wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargę na uchwałę.  

Jak wskazał wojewoda, realizacja ustawowego upoważnienia do wydawania aktów prawa miejscowego powinna mieć charakter ścisły i precyzyjnie odnosić się do zakresu umocowania ustawowego.

 Ustawodawca wskazał w art. 34a ust. 1 ustawy - Prawo przewozowe, iż upoważnienie to obejmuje wyłącznie wydawanie przepisów określających sposób ustalania wysokości opłat dodatkowych i opłat manipulacyjnych.

Brak jest zatem podstaw do uznania, iż dopuszczalne było i jest takie konstruowanie przepisów lokalnych, aby określały one nie sposób ustalania wskazanych wyżej opłat, ale ich wysokość.

- Skoro zatem Rada Miejska w Łodzi, w zakwestionowanych przepisach uchwały ustaliła kwotowo wysokość opłaty dodatkowej i manipulacyjnej, to w ocenie organu nadzoru przekroczyła upoważnienie ustawowe z art. 34a ust. 2 w zw. z art. 34a ust. 1 ustawy - Prawo przewozowe.

Z taką oceną zgodził się WSA. Jak tłumaczył zgodnie z art. 94 Konstytucji RP, organy samorządu terytorialnego ustanawiają akty prawa miejscowego na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawie. Ustawa określa też zasady i tryb wydawania aktów prawa miejscowego.

- W ustawie Prawo przewozowe, brak jest podstaw do konstruowania przepisów prawa miejscowego określających nie sposób ustalenia wysokości opłat, ale ich wysokość. Upoważnienia dla ustalenia wysokości opłaty nie można wyprowadzić też – jak czyni to Rada Miejska w Łodzi w odpowiedzi na skargę - z przepisów ustawy z 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym – napisał sąd w uzasadnieniu. 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.