Konkurs na najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce. Oto nominowani do nagrody

Towarzystwo Urbanistów Polskich wraz ze Związkiem Miast Polskich organizują jedenastą edycję konkursu na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną w Polsce.
Konkurs na najlepszą przestrzeń publiczną w Polsce. Oto nominowani do nagrody
W ubiegłym roku wyróżnienie w kategorii rewitalizowana miejska przestrzeń publiczna otrzymało Wejherowo za Skwer im. Reginy Osowickiej (fot.youtube)

Jak podają organizatorzy, podstawowe kryteria oceny zgłaszanych przestrzeni odnoszą się do kreowania ładu przestrzennego oraz podnoszenia atrakcyjności danego miejsca. Organizatorzy doceniają rozwiązania poprawiające jakość życia mieszkańców w tym osób niepełnosprawnych, ochronę walorów przyrodniczych oraz podkreślanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni, zarówno trwałymi środkami architektonicznymi, jak i oświetleniem czy innymi formami oddziaływania na percepcję krajobrazu. Ponadto uwagę zwraca się na finansowanie inwestycji i racjonalne wykorzystanie funduszy europejskich, samorządowych i prywatnych.

W pierwszym etapie konkursu nominacje uzyskały następujące realizacje:

1. Cieszyn - Ogród dwóch brzegów 2013-2015.

2. Czarna Dąbrówka - Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarowanie parku wiejskiego w elementy małej infrastruktury turystycznej.

3. Gdańsk - Rewitalizacja Dolnego Miasta.

4. Jastrzębie-Zdrój - Modernizacja polegająca na remoncie stawów I parku usytuowanego pomiędzy ul. Żeromskiego a ul. 1 Maja.

5. Jastrzębie-Zdrój - Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w Parku Zdrojowym polegającej na budowie kopii historycznego obiektu kubaturowego z częściowym podpiwniczeniem przy ul. Witczaka.

6. Katowice - Międzynarodowe Centrum Kongresowe wraz z zagospodarowaniem terenu jako dopełnienie „Osi Kultury”, utworzonej na zrewitalizowanych terenach po byłej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice.

7. Kórnik - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim.

8. Luzino - Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie centrum wsi.

9. Pabianice - Park im. Juliusza Słowackiego.

10. Pszów - Poprawa jakości i funkcjonalności przestrzeni publicznej miasta poprzez kompleksową rewitalizację jego centrum.

11. Ryczywół - Zagospodarowanie Placu 1 Maja.

12. Siechnice - Plac Miejski wraz z targowiskiem.

13. Skoczów - Rewitalizacja miasta poprzez zagospodarowanie terenów zielonych wokół zbiornika wodnego na Górnym Borze na cele społeczno-kulturalne, sportowe i rekreacyjne.

14. Sopot - Zagospodarowanie terenów dworca PKP oraz sąsiadujących z nim terenów.

15. Stare Babice - Park Gminny.

16. Świętochłowice - Kompleks “Wieże KWK Polska” - Restrukturyzacja terenu zabytkowych wież wyciągowych szybów I I II dawnej kopalni “Polska”.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE