PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 22-28 stycznia 2018 roku

  • MIW    22 stycznia 2018 - 08:54
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 22-28 stycznia 2018 roku
Posłowie zajmą się m.in. funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji Pojazdów (fot. www.coi.gov.pl)

W najbliższym tygodniu zbiera się Sejm. Posłowie zajmą się m.in. działaniem Systemu Rejestrów Państwowych (w tym także funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji Pojazdów) oraz sprawą dostępności publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu. Pracować będą zespoły Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Opinię ws. projektu ustawy o jawności życia publicznego przedstawi Związek Miast Polskich.
Sejm, komisje sejmowe

24.01, godz. 8.30 – Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie. Rozpatrzenie rządowego projektu nowelizacji prawa łowieckiego.

24.01, godz. 12 - Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2137) - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz niektórych innych ustaw.

24.01, godz. 13 – Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi - rozpatrzenie informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi zawartej w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

24.01, godz. 16 – podkomisja stała ds. rynku pracy - rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

25.01, godz. 11 - Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja ds. Unii Europejskiej - pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r.

25.01, godz.12 – Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności

25.01, godz. 15 – Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej - informacja na temat Systemu Rejestrów Państwowych, w szczególności wprowadzania aplikacji Źródło oraz funkcjonowania Centralnej Ewidencji Pojazdów (CEPIK 2.0) - przedstawiają: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Cyfryzacji.

25.01, godz. 15.30 – Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli dostępności publicznego transportu zbiorowego dla osób niepełnosprawnych w miastach na prawach powiatu - referuje Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

25.01, godz. 16 – Komisja Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii - Rozpatrzenie informacji Ministra Inwestycji i Rozwoju na temat polityki rozwoju inteligentnych miast.

25.01, godz. 18 – Parlamentarny Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkańców "Polski powiatowo-gminnej".

25 – 26.01 - 57. posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej


Ważne wydarzenia, konferencje i terminy

22.01 - ferie zimowe rozpoczynają uczniowie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

22.01 – początek konkursu dla Partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wnioski o wybór operacji, których realizacja będzie finansowana ze środków KSOW należy składać do 6 lutego 2018 roku.

23.01 - Dzień bez Opakowań Foliowych.

24.01, godz. 10 - GUS opublikuje Biuletyn statystyczny NR 12/2017 stopę bezrobocia w grudniu 2017 roku

27.01 - Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.