PARTNER PORTALU
  • BGK

Oto najbardziej innowacyjne województwa w Polsce. Coraz mniejsza przewaga mazowieckiego

  • pt    5 września 2017 - 11:19
Oto najbardziej innowacyjne województwa w Polsce. Coraz mniejsza przewaga mazowieckiego
Główną przyczyną awansu województwa lubelskiego jest liczba patentów na 1 mln mieszkańców, która wzrosła ponad trzykrotnie w porównaniu z 2010 r. i w 2015 r. (fot.uprp)

W czołówce województw o największym potencjale innowacyjności utrzymują się niezmiennie cztery: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie i pomorskie. Reszta jednak powoli goni czołówkę.
• Opublikowano ranking województw najbardziej sprzyjających rozwojowi nowatorskiej gospodarki.

• Najbardziej innowacyjne w Polsce jest województwo mazowieckie.

• Małopolskie, dolnośląskie oraz pomorskie rozwijają się jednak od kilku lat dynamiczniej i relatywnie szybciej niż lider zestawienia.

Innowacyjność w Polsce rośnie nie tylko w skali całego kraju, ale również na poziomie regionalnym. Chociaż przoduje pod tym względem mazowieckie, inne polskie regiony również nadrabiają zaległości w tej dziedzinie -  wynika z raportu „Indeks Millennium – Potencjał Innowacyjności Regionów”, autorstwa ekspertów Banku Millennium.

Ranking zawiera ocenę polskich województw według ich potencjału innowacyjności, opisuje uwarunkowania sprzyjające rozwojowi innowacyjności w Polsce i na świecie oraz wskazuje czynniki wpływające na wyniki poszczególnych regionów.

Cztery województwa na prowadzeniu

W czołówce województw o największym potencjale innowacyjności utrzymują się niezmiennie cztery: mazowieckie, małopolskie, dolnośląskie i pomorskie.

Są to regiony, w których dominującą rolę odgrywają aglomeracje miejskie: warszawska, krakowska, wrocławska i trójmiejska. Sukces tych województw tkwi w umiejętności przyciągania najzdolniejszych i najbardziej kreatywnych jednostek.

To tutaj funkcjonują najlepsze uczelnie i ośrodki naukowo-badawcze. Dobrze rozwinięta oferta edukacyjna przyciąga kapitał ludzki, a dobra współpraca biznesu z nauką – kapitał finansowy.

W pogoni za liderem

Jak oceniają autorzy raportu w ostatnim czasie zauważalne jest zmniejszanie dystansu w indeksie innowacyjności między województwem mazowieckim a pozostałymi trzema regionami.

Małopolska, dolnośląskie oraz pomorskie od kilku lat dynamicznie i relatywnie szybciej niż lider zestawienia - mazowieckie zwiększają wydatki na B+R w przeliczeniu na PKB, a także liczbę pracujących w badaniach i rozwoju.

- Przyczyn tego zjawiska można szukać przede wszystkim w silnym rozwoju przemysłu innowacyjnego oraz innowacyjnych usług w tych regionach - m.in. w sektorze nowoczesnych usług wsparcia dla biznesu w obszarze IT, usług wspólnych w zakresie finansów i księgowości, kadr, działów zakupów oraz w obszarze badań i rozwoju – wynika z raportu.

Istotnym motorem rozwoju tych województw są również prężnie działające specjalne strefy ekonomiczne - które z sukcesem przyciągają kapitał, rozwój infrastruktury, zarówno transportowej, jak i edukacyjnej - nastawionej na innowacyjne kierunki studiów. Ważnym czynnikiem wpływającym na zmniejszanie dystansu do mazowieckiego są również coraz prężniej rozwijające się ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, takie jak centra transferu technologii i innowacji.

Malej dystans pomiędzy województwami

W porównaniu z ubiegłym rokiem prawie wszystkie województwa, z wyjątkiem podkarpackiego, łódzkiego, śląskiego i opolskiego, osiągnęły wyższą średnią wyników z 6 analizowanych czynników składających się na potencjał innowacyjności.×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.