PARTNER PORTALU
  • BGK

Wybieramy Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej

  • PortalSamorzadowy.pl    26 czerwca 2014 - 13:49
Wybieramy Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej

- Nie jesteśmy gorsi od Zachodu. Ale wciąż musimy udowadniać atrakcyjność, a przecież żaden inny region nie wykorzystał tak efektywnie potencjału jak my - uważają samorządowcy ze wschodniej Polski. My te najlepiej wykorzystane szanse chcemy nagrodzić. Rusza konkurs „Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej”.
Grupa PTWP oraz Portalsamorządowy.pl pomysłodawca cieszącego się powodzeniem dorocznego konkursu Top Inwestycje Komunalne, ogłaszają nowy konkurs - „Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej”.

Po raz pierwszy możecie zgłaszać projekty, które zasługują na miano najciekawszych inwestycji zrealizowanych z terenu pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Konkurs ma za zadanie wskazanie tych inwestycji komunalnych, które najbardziej przyczyniły się  do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski Wschodniej w ostatnich dziesięciu latach.

Chcemy wskazać najlepsze praktyki inwestycyjne oraz docenić tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces, dzięki odważnym, prorozwojowym decyzjom.

Zobacz też zwyciązców konkursu Top Inwestycji Komunalnych 2014

Jak należy się zgłosić do konkursu?

Na kandydatury z opisem charakteru inwestycji i uzasadnieniem – dlaczego właśnie to przedsięwzięcie powinno być nagrodzone – czekamy do 20.07.2014 r.

Dokumentację/zgłoszenie do konkursu (nie ma formularza) wraz ze zwięzłym uzasadnieniem odnoszącym się do kryteriów należy przesłać mailowo na adres topinwestycje@portalsamorzadowy.pl lub listownie. Do zgłoszenia powinny być dołączone fotografie cyfrowe.

Zgłoszenia należy przysyłać na adres mailowy topinwestycje@portalsamorzadowy.pl z dopiskiem w tytule maila „Konkurs, Polska Wschodnia" lub listownie na adres redakcji:

Grupa PTWP SA, Portalsamorządowy.pl,
ul. Piotra Ściegiennego 3,
40-114 Katowice


z dopiskiem „Konkurs, Polska Wschodnia".

Zgłoszenia inwestycji nie musi dokonać jednostka samorządu terytorialnego, może to zrobić jednostka odpowiadająca za inwestycję.
Udział w konkursie jest darmowy.

Kogo nagradzamy?

Nagradzamy do 10 inwestycji komunalnych, prowadzonych przez samorządy lub ich podmiot zależne, z pięciu województw: podlaskiego, lubelskiego, warmińsko-mazurskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

Konkurs Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej dotyczy inwestycji oddanych do użytku w ostatnich 10 latach, zrealizowanych przez samorządy, spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje samorząd.×