PARTNER PORTALU
  • BGK

Eneris przejmuje kolejne instalacje przetwarzania odpadów

  • pt    1 września 2017 - 11:28
Eneris przejmuje kolejne instalacje przetwarzania odpadów
W lutym 2015 r., kiedy Grupa Eneris przejęła kontrolę nad Veolia Usługi dla Środowiska, spółka Eneris Surowce dysponowała tylko jednym RIPOK-iem. (fot.eneris)

Grupa Eneris przejęła kontrolę nad trzema instalacjami przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w zachodniej części Polski. Instalacje należały wcześniej do Sirius Finance. Obecnie umowa jest przedmiotem oceny UOKIK.
• Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęła umowa, w wyniku której spółka Eneris Surowce obejmie kontrolę nad trzema Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zachodniej części Polski.

• Eneris przejął zakłady: ZUO International w Kunowicach (woj. lubuskie), Eko-Myśl w Myśliborzu (woj. zachodniopomorskie) oraz ZUO Clean City w Międzychodzie (woj. wielkopolskie).

• Jak podkreśla nowy właściciel, objęcie pakietu większościowego nie będzie wiązało się ze zmianami personalnymi na poziomie zarządów, kadry menedżerskiej, a także z redukcją zatrudnienia.

W lutym 2015 r., kiedy Grupa Eneris przejęła kontrolę nad Veolia Usługi dla Środowiska, spółka Eneris Surowce dysponowała tylko jednym RIPOK-iem. Obecnie, po 30 miesiącach, spółka dysponuje sześcioma takimi instalacjami na terenie całej Polski oraz planuje dalsze inwestycje i akwizycje w obszarze zagospodarowania odpadów i recyklingu surowców.

 - Wspólnie z Grupą Eneris uzyskamy efekt synergii, który pozwoli na dalszy rozwój usług oraz technologii służących rzeczywistej ochronie środowiska - zwiększaniu poziomów odzysku i recyklingu surowców - mówi Roger Montulet, prezes spółek ZUO International, ZUO Clean City i Eko-Myśl.

Jak podkreśla spółka, dołączenie trzech RIPOK-ów do Eneris Surowce pozwoli również rozwijać projekty związane z odzyskiem energii zawartej w odpadach.

- Dzięki połączeniu zyskamy więcej środków na rozwijanie technologii związanych z wytwarzaniem i zagospodarowaniem paliwa alternatywnego RDF, pochodzącego z odpadów. Jest to szczególnie ważne w kontekście zakazu składowania frakcji kalorycznej oraz przy znacząco wzrastającej opłacie marszałkowskiej - dodaje Amandine Montulet, prokurent przejętych spółek.

Eneris  przypomina, że poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wyniesie w 2017 r. 20% i będzie rósł rocznie o 10 punktów procentowych, osiągając w 2020 roku poziom 50%. Stawia to szereg wyzwań przed podmiotami aktywnie zaangażowanymi w ochronę środowiska.

- Naszym celem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza, wody oraz ziemi. Kluczem jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska oraz zwiększenie efektywności poprzez synergię, nowe inwestycje i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań - mówi Artur Dela, przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy Eneris.

Dodajmy, że w lipcu 2017 r. Grupa Eneris nabyła francuską firmę zajmującą się innowacyjnym recyklingiem baterii i akumulatorów – Recupyl S.A.S. W jej skład wchodzą zakład i laboratoria w Grenoble (Francja) oraz spółka Recupyl Polska (Stanowice k. Gorzowa Wlkp.). Ta ostatnia odpowiada za odzysk i recykling 50% baterii i akumulatorów przenośnych (cynkowych) z polskiego rynku.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.