PARTNER PORTALU
  • BGK

WSA: Kiedy gmina może sprzedać działkę bez przetargu?

  • pt    21 kwietnia 2017 - 15:57
WSA: Kiedy gmina może sprzedać działkę bez przetargu?
Do zbycia nieruchomości w drodze bezprzetargowej muszą być spełnione określone warunki (fot:geosilesia.pl)

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż konkretnie oznaczonej nieruchomości w trybie bezprzetargowym stanowi czynność organu stanowiącego gminy związaną z wykonywaniem uprawnień właścicielskich.
• Nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być zbywane w drodze bezprzetargowej, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

• Sama możliwość zaskarżenia takiej uchwały, w tym przez organ nadzoru, nie może prowadzić do naruszenia zasady samodzielności gminy w zakresie wyrażenia zgody na sprzedaż konkretnie oznaczonej nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

Rada Gminy wyraziła zgodę na sprzedaż w trybie bezprzetargowym niezabudowanej działki, właścicielowi działko przylegającej.

W uzasadnieniu uchwały wskazano, że zgodnie z treścią art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym, nieruchomości stanowiące własność gminy mogą być zbywane w drodze bezprzetargowej, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność osoby, która zamierza tę nieruchomość nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Wyjaśniono, że z wnioskiem o sprzedaż działki wystąpił jej dzierżawca a zbycie opisanej w uchwale działki ma na celu poprawę zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, będącej własnością dzierżawcy.

W uzasadnieniu uchwały wskazano ponadto, że cena nieruchomości zostanie ustalona w wysokości nie niższej niż jej wartość określona przez rzeczoznawcę majątkowego, a wpływ ze sprzedaży przyczyni się do realizacji dochodów budżetu gminy z tytułu sprzedaży majątku komunalnego.

Uchwałę zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. wojewoda lubuski, który zarzucił uchwale istotne naruszenie prawa.

W ocenie skarżącego wyrażenie zgody na bezprzetargowe zbycie nieruchomości jedynie na rzecz dwóch współwłaścicieli sąsiedniej nieruchomości lokalowej było niedopuszczalne.

Zdaniem wojewody zaskarżona uchwała narusza prawo w stopniu istotnym również z innych względów. Istniała bowiem możliwość zagospodarowania działki jako odrębnej nieruchomości (działka ta posiada dostęp do drogi publicznej).

- Z uwagi na swój kształt, powierzchnię wynoszącą 734 m2 oraz dostęp do drogi przedmiotowa działka mogłaby zostać zagospodarowana jako odrębna nieruchomość – napisał wojewoda.
Poza tym w ocenie skarżącego nabyciem działki na poprawę warunków zagospodarowania swojej działki mogliby być zainteresowani również właściciele innych działek sąsiednich.
Skarga okazała się jednak nieuzasadniona.

Jak wyjaśnił sąd podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż konkretnie oznaczonej nieruchomości w trybie bezprzetargowym stanowi czynność organu stanowiącego gminy związaną z wykonywaniem uprawnień właścicielskich jednostki samorządu terytorialnego w zakresie gospodarowania nieruchomościami gminnymi.

W związku z tym – zdaniem sądu - podkreślenia wymaga, że sama możliwość zaskarżenia takiej uchwały, w tym przez organ nadzoru, nie może prowadzić do naruszenia zasady samodzielności gminy w zakresie wyrażenia zgody na sprzedaż konkretnie oznaczonej nieruchomości w trybie bezprzetargowym. W rozpoznawanej sprawie - zdaniem sądu - mamy do czynienia z taką właśnie nadmierną ingerencją ze strony organu nadzoru.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.