PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 5-10 lutego 2018

  • pt    5 lutego 2018 - 07:50
Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 5-10 lutego 2018
Parlamentarny Zespół ds. Obrony Polskiej Samorządności omówi zagrożenia dla prawidłowego przebiegu procesu wyborczego w kontekście zmian w ordynacji samorządowej (fot. shutterstock)

Drugi tydzień lutego to 58. posiedzenia Sejmu RP, który zajmie się m.in. rządowym projektem ustawy o pomocy społecznej. 6 lutego obradować będzie także sejmowy zespół ds. obrony samorządności.
Sejm, Senat

06-08.02 - posiedzenie Sejmu RP. W planie: sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej, sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o poselskim projekcie uchwały w sprawie negocjacji zasad prowadzenia wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej po 2020 r., sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy – Prawo łowieckie.

06.02, godz. 12 - Sejm - posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Obrony Polskiej Samorządności. W porządku posiedzenia: zagrożenia dla prawidłowego przebiegu procesu wyborczego w kontekście zmian w ordynacji samorządowej (system informatyczny oraz sposób powoływania komisarzy), kamery w lokalach wyborczych, transmisja internetowa, propozycja działań zwiększających prawidłowość wyborów.

W regionach

05.02 - Kraków -  od tego dnia będzie obowiązywać nowa organizacja ruchu na ul. Bochenka. Jej wprowadzenie ma związek z rozpoczęciem kolejnego etapu przebudowy ul. Cechowej.

05.02, godz. 9 - Gdańsk (Obszar Metropolitalny Gdańsk – Gdynia – Sopot) - seminarium ws. odpowiedzialnych zamówień publicznych.

05.02, godz. 10 - sesja Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  Jej obrady Radni wysłuchają informacji o stanie organizacji Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonowaniu krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 r. i na temat bezpieczeństwa publicznego w regionie w 2017 r.

05.02, godz. 13 - Opole (Urząd Marszałkowski) - XV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego – m.in. przekazanie informacja nt. mapy potrzeb zdrowotnych Opolszczyzny.

05.02, godz. 17 - Bydgoszcz - Razem dbamy o powietrze - spotkania z mieszkańcami (Jachcice, Szkoła Podstawowa nr 36 przy ul. Średniej 98).

05.02, godz. 16 - Łomża - (Stary Rynek) - pokaz historyczny, który odbędzie się w ramach 1. zimowego rajdu konnego Szlakiem Powstań Narodowych w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości.

05-06.02, godz. 10 - Zielona Góra (Urząd Marszałkowski) - bezpłatne szkolenia dla osób merytorycznie odpowiedzialnych za sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami oraz z realizacji działań wynikających z obowiązujących programów ochrony powietrza.

06.02, godz. 12 - Gdańsk (Urząd Miejski) - konferencja prasowa, podczas której zaprezentowane zostaną główne założenia III etapu Gdańskiego projektu wodno-ściekowego realizowanego przez spółkę Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna, plany inwestycyjne spółki na rok 2018 oraz podsumowanie wpływu działań realizowanych w 2017 roku na branżę inwestycyjną w mieście.

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.