PARTNER PORTALU
  • BGK

Reforma edukacji: Jak wiele zmieniło się w 2017 r.?

  • PAP/jk    30 grudnia 2017 - 12:09
Reforma edukacji: Jak wiele zmieniło się w 2017 r.?
Reforma oświaty rozpoczęła się jesienią - we wrześniu. (Fot. Shutterstock)

We wrześniu rozpoczęło się już stopniowe wygaszanie gimnazjów - w tym roku nie prowadzono do nich rekrutacji.
• Mijający rok szkolny w edukacji to głównie początek zmian w strukturze szkół - rozpoczęto wygaszanie gimnazjów i wydłużanie nauki w szkołach podstawowych.

• Pojawiły się VII klasy i pierwsi uczniowie uczący się w nich według nowej podstawy programowej i z nowych podręczników.

W styczniu podpisał prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy Prawo Oświatowe i przepisy wprowadzające Prawo Oświatowe zmieniające ustrój szkolny w Polsce, w tym strukturę szkół. W miejsce 6-letnich szkół podstawowych wprowadzono szkoły 8-letnie, w miejsce 3-letnich liceów ogólnokształcących - 4-letnie licea, w miejsce 4-letnich techników - 5-letnie technika, a w miejsce zasadniczych szkół zawodowych - szkoły branżowe. Gimnazja zostaną docelowo zlikwidowane.

Reforma oświaty rozpoczęła się jesienią - we wrześniu. Uczniowie, którzy w czerwcu skończyli klasę VI szkoły podstawowej, zamiast do gimnazjum, poszli do VII klasy. Byli pierwszym od lat rocznikiem, który nie pisał wiosną sprawdzianu dla szóstoklasistów; został on zlikwidowany.

Czytaj też: Bat na „martwe dusze” w szkołach dla dorosłych. Samorządy chwalą zmianę

Rozpoczęło się już stopniowe wygaszanie gimnazjów - w tym roku nie prowadzono do nich rekrutacji. W roku szkolnym 2018/2019 gimnazja opuści ostatni rocznik kończący klasy III. Od 1 września 2019 r. gimnazjów nie będzie już w ustroju szkolnym.

Wcześniej - w lutym 2017 r. minister edukacji podpisała rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 8-letniej szkoły podstawowej, w którym jest opisane, co uczeń powinien umieć z danego przedmiotu po danym etapie edukacyjnym. Programy nauczania i podręczniki muszą być z nią zgodne. Nauczyciel ma obowiązek realizacji treści zawartych w podstawie.

Uczniowie pierwszych roczników, które uczą się zgodnie z nową podstawą, czyli z klasy I, IV i VII, otrzymali jesienią nowe podręczniki. Podręczniki te są bezpłatne z punktu widzenia rodziców - są własnością szkoły użyczaną uczniom w ramach realizowanego od kilku lat rządowego programu zaopatrzenia uczniów w darmowe podręczniki.

Do końca marca samorządy miały czas na dostosowanie sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. Dotychczasowe szkoły podstawowe, licea i technika przekształcane są w szkoły nowego typu. Zespół szkół, w skład którego wchodzi dotychczasowa 6-letnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, stał się z mocy prawa 8-letnią szkołą podstawową. Pozostałe gimnazja mogły zostać przekształcone przez samorządy w szkołę podstawową, w liceum, technikum, szkołę branżową lub zostać włączone do któregoś z nowo powstałych typów szkół. Decyzję co do formy przekształcenia konkretnych szkół podejmowały samorządy.

Wraz ze zmianą sieci szkolnej ruszyła baza miejsc pracy dla nauczycieli. Do prowadzenia baz miejsc pracy dla nauczycieli w każdym województwie zobowiązani są kuratorzy oświaty; dyrektorzy szkół są zobowiązani do zgłaszania do nich wszystkich ofert pracy w swojej placówce.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (1)

  • w.potega@neostrada.pl, 2018-01-02 21:48:42

    Powracająca do przedszkoli i szkół wszawica dowodzi, że zajmujemy się sprawami drugorzędnymi.