PARTNER PORTALU
  • BGK

Więcej pieniędzy na oświęcimski strategiczny program rządowy

  • MIW    14 lutego 2018 - 12:40
Więcej pieniędzy na oświęcimski strategiczny program rządowy
Program powstał celem wsparcia przez rząd „wysiłków lokalnych wspólnot samorządowych na rzecz pogodzenia niezbędnej ochrony czci miejsca pamięci zagłady z rozwojem społeczno-gospodarczym Ziemi Oświęcimskiej (fot. Shutterstock.com)

Rada Ministrów zadecydowała o dołożeniu dodatkowych 12 mln zł na realizację Oświęcimskiego strategicznego programu rządowego w latach 2016-2020. Zgodnie z podjętą 19 grudnia 2017 roku uchwałą, na ten cel przeznaczonych ma zostać ponad 67 mln zł, z czego 47,39 mln zł stanowić będą pieniądze z rezerwy celowej budżetu państwa (resztę mają wyłożyć beneficjenci programu). Komunikat w sprawie aktualizacji Programu został podany 13 lutego w Dzienniku Urzędowym RP.
  • Gdy w sierpniu 2015 program był przyjmowany przez rząd Ewy Kopacz, jego budżet wynosił nieco ponad 53 mln zł, z czego 35 mln zł miały stanowić fundusze z rezerwy celowej budżetu państwa. Obecnie te kwoty wynoszą odpowiednio 67 i 47 mln zł.
  • Program przewiduje udzielanie dotacji celowych z budżetu państwa dla województwa małopolskiego, powiatu oświęcimskiego, gminy miejskiej Oświęcim, gmin Oświęcim, Brzeszcze i Chełmek, a także Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu.
  • Realizacja Programu przyczyni się do zapewnienia warunków dla harmonijnego rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i gminy Oświęcim, a także dla kształtowania jego wizerunku nie tylko jako miasta-symbolu masowej zagłady II wojny światowej, ale również jako miejsca o bogatej wielowiekowej historii - zapisano w rządowej uchwale.

Program powstał celem wsparcia przez rząd „wysiłków lokalnych wspólnot samorządowych na rzecz pogodzenia niezbędnej ochrony czci miejsca pamięci zagłady z rozwojem społeczno-gospodarczym Ziemi Oświęcimskiej.

Współdziałanie w tym zakresie stało się tym bardziej uzasadnione, iż rozpowszechniony ówcześnie sposób przedstawiania problemu nie pozostawał bez wpływu na ogólne postrzeganie Polski i Polaków w świecie” (cyt. za uchwałą rządu z sierpnia 2015 r.). Jak wówczas tłumaczono, historia Auschwitz-Birkenau, będącego dziś siedzibą Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau i obiektem światowego dziedzictwa UNESCO, przyświecała idei przekształcenia tego miejsca w międzynarodowe centrum kongresowe i seminaryjne oraz międzynarodowy ośrodek edukacji.

Czytaj: Muzeum Auschwitz odwiedziło w tym roku już 1,5 mln osób

– Dokonanie takiego przekształcenia wymagało jednak rozwiązania kompleksu problemów dotyczących modernizacji układu komunikacyjnego w otoczeniu Muzeum, w obszarze miasta Oświęcim oraz sołectw Brzezinka i Pławy, a także uporządkowania i zagospodarowania strefy ochronnej, w celu stworzenia w tych rejonach warunków dla właściwej organizacji ruchu turystycznego, a w dalszej perspektywie – dla wykreowania nowych funkcji miasta – stwierdzono. Podkreślono zarazem, że szeroki zakres działań i długi okres ich realizacji, a także potrzeba poniesienia dużych wydatków przez stronę rządową i samorządową wymagają skoordynowania w ramach jednolitego programu rządowego, który określiłby „formy i harmonogram realizacji zadań oraz wielkość i źródła nakładów finansowych”.

Program przewiduje udzielanie województwu małopolskiemu, powiatowi oświęcimskiemu, gminie miejskiej Oświęcim, gminom Oświęcim, Brzeszcze i Chełmek, a także Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie działań z zakresu polityki rozwoju (w zależności od rodzaju zadania dotacja może wynosić od 60 do 80 proc. kosztów).

REKLAMA
×
  • 10.

    JUBILEUSZOWA EDYCJA 14-16 maja 2018, Katowice • Spodek i MCK • Metropolia GZM

Pobierz aplikację EEC
WIĘCEJ
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.