Prezydent Radomia Radosław Witkowski: Kontrole CBA to kolejny polityczny atak na samorząd

• Prezydent Radomia Radosław Witkowski poinformował w środę (11 stycznia), że w ostatnim czasie był obiektem kontroli CBA.
• Dotyczyła ona jego kilkumiesięcznej pracy w radzie nadzorczej jednej ze świętokrzyskich spółek.
• Jego zdaniem kontrola CBA to kolejny, po Lublinie i Łodzi, polityczny atak na samorząd.
Prezydent Radomia Radosław Witkowski: Kontrole CBA to kolejny polityczny atak na samorząd
Radosław Witkowski jest prezydentem Radomia od grudnia 2014 r. Wybory wygrał jako kandydat Platformy Obywatelskiej. (fot. Facebook)

Witkowski powiedział dziennikarzom, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zarzuca mu złamanie przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Jak mówił, według CBA - wbrew zakazowi wynikającego z przepisów prawa - miał on w okresie od stycznia do końca kwietnia 2015 r. zasiadać w radzie nadzorczej spółki Świętokrzyski Rynek Hurtowy (ŚRH).

Zgodnie z ustawą antykorupcyjną prezydenci miast w okresie zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji nie mogą być członkami zarządów, rad nadzorczych lub komisji rewizyjnych spółek prawa handlowego. Zakaz nie obowiązuje w przypadku, gdy osoby zostały zgłoszone do objęcia stanowisk w spółce prawa handlowego przez Skarb Państwa, inne państwowe osoby prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 proc. kapitału zakładowego, lub 50 proc. liczby akcji, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek samorządu terytorialnego.

Witkowski wyjaśniał w środę, że został zgłoszony do zasiadania w radzie nadzorczej ŚRH przez Gminę Miasta Radomia - akcjonariusza Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego, który jako jedyny wspólnik Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego powołuje członków jego rady nadzorczej. Z wyjaśnień magistratu wynika, że 55,51 proc. kapitału akcyjnego Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego posiadała wówczas Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa (będąca państwową osobą prawną), 26,37 proc. Skarb Państwa, a 18,12 proc. pozostali akcjonariusze (w tym Gmina Miasta Radom). Witkowski podkreślił, że ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nakazała ARMiR przeniesienie swojego pakietu akcji na rzecz Skarbu Państwa do 30 czerwca 2011 r.

Czytaj tez: Prezydent Lublina Krzysztof Żuk: wezwanie do wygaszenia mandatu to decyzja polityczna

Tymczasem w ocenie CBA - jak mówił dziennikarzom Witkowski - Skarb Państwa nie był większościowym udziałowcem spółki, która go powołała. "Jest to nieprawdą, gdyż ustawa z 27 sierpnia 2009 r. przenosiła własność tych akcji na rzecz Skarbu Państwa - powiedział prezydent Radomia. - Moje działanie w tej sprawie było zatem zgodne z prawem". Dodał, że Gmina Miasta Radom, będąc akcjonariuszem Rolno-Spożywczego Rynku Hurtowego, jest uprawniona do zgłaszania kandydatów na członków organów spółki. Ponadto - w ocenie Witkowskiego - Walne Zgromadzenie Wspólników Świętokrzyskiego Rynku Hurtowego jest reprezentowane tylko przez jednego wspólnika, tj. Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy z kapitałem ponad 80 proc. akcji własności Skarbu Państwa.

Prezydent Radomia podkreślił, że gdy sprawa wzbudziła kontrowersje, zakończył swoją działalność w radzie nadzorczej i zwrócił blisko 12 tys. zł, które zarobił tam przez 4 miesiące i odnotował ten fakt w oświadczeniu majątkowym.

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE