PARTNER PORTALU
  • BGK

Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 18 – 24 grudnia 2017

  • KDS    18 grudnia 2017 - 10:18
 Samorządy: najważniejsze wydarzenia, kalendarium wydarzeń 18 – 24 grudnia 2017
W przedświątecznym tygodniu zaplanowano m.in. posiedzenie Senatu (fot. senat.gov.pl)

Przedświąteczny tydzień upłynie pod znakiem budżetowych sesji Rad Miast i sejmików wojewódzkich. Będzie to też wyjątkowo pracowity czas dla senatorów. Zaplanowano trzydniowe posiedzenie Senatu.
Rząd, Sejm - ważne wydarzenia, prace zespołów i komisji  

18.12, godz. 11 - Warszawa (Sala Kolumnowa, gmach Sejmu) - uroczyste podpisanie porozumienia o partnerstwie strategicznym między Marszałkiem Sejmu RP, Marszałkiem Senatu RP i Przewodniczącym Parlamentu Gruzji oraz otwarcie wystawy poświęconej odnowieniu polsko-gruzińskich stosunków dyplomatycznych.

19.12, godz. 14 - Warszawa - posiedzenie parlamentarnego zespołu ds. prawa geodezyjnego i rozgraniczeń nieruchomości. W programie zaplanowano omówienie zmian w ustawach: Prawo geodezyjne i kartograficzne, Kodeks Cywilny, Kodeks Postępowania Cywilnego.

21.12, godz. 11 - Warszawa - Komisja Finansów Publicznych, zaopiniowanie wniosku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Funduszu Administracyjnego na 2017 rok.

Senat - posiedzenia i komisje senackie

18.12, godz. 12 - posiedzenie komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. W programie rozpatrzenie ustawy o Służbie Ochrony Państwa.

18.12, godz. 13 - posiedzenie komisji Środowiska, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Ustawodawcza, zaplanowano pierwsze czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

18.12, godz. 15 - posiedzenie komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki oraz ustawy o zmianie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

18.12, godz. 15-16 - posiedzenie komisji Środowiska. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz informacja o stanie lasów po katastrofach spowodowanych ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi w roku 2017, ze szczególnym uwzględnieniem strat w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i łódzkim, informacja Ministra Środowiska na temat planów i działań podejmowanych w celu likwidacji poniesionych strat.

18.12, godz. 16.30 - posiedzenie komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Ustawodawcza. Rozpatrzenie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

19, 20 i 21.12 - 53. posiedzenie Senatu RP. Senatorowie zajmą się m.in. ustawą o zmianie ustawy – Prawo restrukturyzacyjne oraz ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, ustawą o zmianie ustawy o drogach publicznych czy ustawą o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska.

Wydarzenia w regionach 

18.12, godz.9 - sesja Rady Miasta Gdańska. W porządku obrad m.in. przyjęcie budżetu na rok 2018 oraz WPF, uchwały ws. zmian statutów gdańskich żłobków.

REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.