PARTNER PORTALU
 • BGK

KOMENTOWANY RADNY

Marek Jarzęcki


 • Marcin Wolski , 2017-03-10 20:18:20

  Również popieram zaangażowanie Pana Marka w życie naszej dzielnicy i dbałość o byt mieszkańców. Oby dalej Pan tak działał !!!
 • głosujacy, 2018-01-15 16:51:02

  jezeli nie przestaniesz to efekt zobaczysz jutro
 • Prawa człowieka odbierają, 2018-01-10 15:35:44

  Mazowieckie samorządy terytorialne doprowadziły do destabilizacji całego systemu prawnego w kraju, starości powiatowi od lat łamią prawa człowieka,odbierają Nam wolność i resztki godności osobistej,wprowadzili do obiegu prawnego najcięższego kalibru przestępstwa które zobligowały Komisje Europejską do podjęcia nadzwyczajnych kroków prawnych. Mapy geodezyjno- kartograficzne od lat są sfałszowane(usunięto oznaczenia klasyfikacji gruntów R-III,IV,V,VI linia interpretacyjna rozdzielająca grunt "B" mieszkalny od rolnego)wprowadzono zmiany w księgach wieczystych nie zgodne ze stanem faktycznym, akty notarialne zakupionych wcześniej gruntów rolnych potwierdzają„nigdy nie zostały wyłączone z produkcji rolnej”.Największa afera gospodarcza w świecie,właściciele gruntów nie byli stronami postępowań w związku z modernizacjami gruntów rolnych wszystkich klas na cele nierolnicze z Środków Unijnych w obrębach miast i gmin. Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013 roku poz.503,za PO-PSL-SLD.Wyroki Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z klauzulą natychmiastowej wykonalności:Tak NSA rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT. TUSE z 15 września 2011roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10.Jeżeli sprzedający działki ze swojego majątku prywatnego podejmuje działania w celu zmiany ich przeznaczenia (np.z rolnego na budowlany),czy uzbrojenia wykraczające poza zwykłe formy sprzedaży,w celu sprzedaży działek musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty VAT
 • Rembertów Rules, 2018-01-10 15:26:48

  Najlepszy radny!!!
 • Tak dla Rembertowa, 2018-01-10 14:31:01

  Gra bardzo nie fair .. takich ludzi należy eliminować z samorządu
 • Tak dla Rembertowa, 2018-01-10 12:39:33

  Działa bardzo nie fair ... takich musimy pozbyć się z samorządów
 • Bareja wciąż zywy, 2018-01-10 11:58:09

  Bardzo słaby radny ... nie zna się na niczym ,,, oprócz zabawek
 • Bogdan, 2018-01-09 10:55:54

  Panie Marku ma Pan moje pełne poparcie.
 • Joanna , 2017-03-20 08:26:33

  Nie ma radnego lepszego nad Pana Marka Jarzęckiego...najlepszy radny tej kadencji.
 • Marcin Wolski , 2017-03-10 20:18:20

  Również popieram zaangażowanie Pana Marka w życie naszej dzielnicy i dbałość o byt mieszkańców. Oby dalej Pan tak działał !!!
 • Halinka, 2017-02-15 07:49:56

  Dobry człowiek, uczynny , bezinteresowny pomaga starszym osobom
 • Janusz N., 2017-02-14 18:11:49

  Ten Radny ma mój głos...oby tak dalej.
 • mieszkanka Rembertowa, 2017-02-13 14:18:29

  Jedne z najbardziej aktywnych radnych tej kadencji. Nie czaruje, tylko rozwiązuje problemy. Brawo Panie Marku


Wyszukiwarki

Polecane oferty: