Oceny radnych kadencji 2014-2018 (wybory 2014) - rady miejskie, gminne, powiatowe

OCENIAJ I KOMENTUJ PRACĘ RADNYCH, PREZYDENTÓW I MARSZAŁKÓW

Jesteś w serwisie internetowym, w którym możesz oceniać i komentować działalność polskich samorządowców (kadencja 2014-2018). Znajdź swojego samorządowca, oceniaj, komentuj. Wybierz najlepszego samorządowca roku.

POKAŻ WYSZUKIWARKĘ


Jan Madejek

Jan Madejek - radny miasta Lublin po wyborach samorządowych 2014

Ur. 24 października 1950 r. Radny Platformy Obywatelskiej.

To jego druga kadencja w Radzie Miasta.


Jest członkiem komisji: Gospodarki Komunalnej, Inwentaryzacyjnej oraz Rewizyjnej.


Jest przedsiębiorcą- współwłaścicielem dwóch firm.

POPARCIE DLA RADNEGO PO WYBORACH (MIESIĄC PO MIESIĄCU)KOMENTARZE (7)

WYRÓŻNIONY KOMENTARZ

Do Ignacy Kowalski: Przecie łon na Czubach nie mieszka

Największa w historii powojennej Polski afera gruntowa masowych zmian gruntów rolnych na cele nierolnicze- Ustawa PiS z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych podpisana przez Andrzeja Dudę 27 sierpnia 2015roku (DZ.U.2015 2015 r.Poz. 909) z pseudo rolników zrobi...li deweloperów działek budowlanych do masowego obrotu od których dotychczas złodzieje nie płacą nawet należnych podatków VAT. Tak NSA rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT sprzedaży nieruchomości po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE (TUSE) z 15 września 2011roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10. Jeżeli sprzedający działki ze swojego majątku prywatnego podejmuje działania w celu zmiany ich przeznaczenia (np. z rolnego na budowlany), czy uzbrojenia a także podejmuje działania marketingowe wykraczające poza zwykłe formy sprzedaży, w celu sprzedaży działek musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty VAT od tej sprzedaży . Podobnie jak Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z dnia 09.11.2011roku Sygn. Akt I FSK 1655/11 potwierdził, iż nie z ich inicjatywy doszło do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego , nie dokonali też czynności z uzbrojeniem tych działek, skoro sam fakt sprzedaży tych gruntów przez rolnika sprzedając te grunty jest podatnikiem podatku VAT-Wyroki z klauzulą natychmiastowej wykonalności. W obrębach Miast PiS celowo i świadomi doprowadził Nas do niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie uchwalając należnych rekompensat finansowych straty moralne rozwiń
!!!, 2017-08-14 06:30:47 odpowiedz
Skromny i bardzo zaangażowany na rzecz lokalnej społeczności samorządowiec.
Tomek, 2017-04-26 15:36:49 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE (7)