PARTNER PORTALU
  • BGK

OCENIAJ I KOMENTUJ PRACĘ RADNYCH, PREZYDENTÓW I MARSZAŁKÓW

Jesteś w serwisie internetowym, w którym możesz oceniać i komentować działalność polskich samorządowców (kadencja 2014-2018). Znajdź swojego samorządowca, oceniaj, komentuj. Wybierz najlepszego samorządowca roku.Podaj fragment imienia lub nazwiska
Województwo Wybierz z listy
Miasto Wybierz z listy
Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

Marek Jarzęcki

Marek Jarzęcki  - radny miasta Warszawa-dzielnica Rembertów po wyborach samorządowych 2014
1

44,46 % poparcia

Urodzony w 1958 r. Klub Radnych Forum dla Rembertowa.

W radzie dzielnicy działa w komisjach: Gospodarki Przestrzennej i Zrównoważonego Rozwoju oraz Samorządowej. Jest przewodniczącym Komisji Bezpieczeństwa.


Od 2008 roku zajmuje się pracą społeczną w Radzie Osiedla Kawęczyn – Wygoda. W latach 2008 – 2012 członek Zarządu Rady Osiedla, zaś od 2012 roku Przewodniczący Rady Osiedla.


Rzemieślnik z uprawnieniami zabawkarstwo i przetwórstwo tworzyw sztucznych. Prowadzi własną działalność gospodarczą.


 

Od 16-go stycznia wszystkie głosy zliczane są do nowej edycji konkursu Samorządowiec Roku 2018. Głosowanie na Samorządowca 2017 Roku do 15-go stycznia.


POPARCIE DLA RADNEGO PO WYBORACH (MIESIĄC PO MIESIĄCU)

KOMENTARZE (13)

Wyróżniony

Również popieram zaangażowanie Pana Marka w życie naszej dzielnicy i dbałość o byt mieszkańców. Oby dalej Pan tak działał !!!

Marcin Wolski , 2017-03-10 20:18:20
  • głosujacy, 2018-01-15 16:51:02

    jezeli nie przestaniesz to efekt zobaczysz jutro
  • Prawa człowieka odbierają, 2018-01-10 15:35:44

    Mazowieckie samorządy terytorialne doprowadziły do destabilizacji całego systemu prawnego w kraju, starości powiatowi od lat łamią prawa człowieka,odbierają Nam wolność i resztki godności osobistej,wprowadzili do obiegu prawnego najcięższego kalibru przestępstwa które zobligowały Komisje Europejską do podjęcia nadzwyczajnych kroków prawnych. Mapy geodezyjno- kartograficzne od lat są sfałszowane(usunięto oznaczenia klasyfikacji gruntów R-III,IV,V,VI linia interpretacyjna rozdzielająca grunt "B" mieszkalny od rolnego)wprowadzono zmiany w księgach wieczystych nie zgodne ze stanem faktycznym, akty notarialne zakupionych wcześniej gruntów rolnych potwierdzają„nigdy nie zostały wyłączone z produkcji rolnej”.Największa afera gospodarcza w świecie,właściciele gruntów nie byli stronami postępowań w związku z modernizacjami gruntów rolnych wszystkich klas na cele nierolnicze z Środków Unijnych w obrębach miast i gmin. Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013 roku poz.503,za PO-PSL-SLD.Wyroki Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z klauzulą natychmiastowej wykonalności:Tak NSA rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT. TUSE z 15 września 2011roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10.Jeżeli sprzedający działki ze swojego majątku prywatnego podejmuje działania w celu zmiany ich przeznaczenia (np.z rolnego na budowlany),czy uzbrojenia wykraczające poza zwykłe formy sprzedaży,w celu sprzedaży działek musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty VAT