PARTNER PORTALU
  • BGK

OCENIAJ I KOMENTUJ PRACĘ RADNYCH, PREZYDENTÓW I MARSZAŁKÓW

Jesteś w serwisie internetowym, w którym możesz oceniać i komentować działalność polskich samorządowców (kadencja 2014-2018). Znajdź swojego samorządowca, oceniaj, komentuj. Wybierz najlepszego samorządowca roku.Podaj fragment imienia lub nazwiska
Województwo Wybierz z listy
Miasto Wybierz z listy
Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

Mateusz Zaczyński

Mateusz Zaczyński - radny miasta Lublin po wyborach samorządowych 2014
29

0,82 % poparcia

Ur. 24 grudnia 1985 r. Radny Platformy Obywatelskiej.

Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej.


Radnym jest od 2010 r. Pomaga organizacjom i stowarzyszeniom z Lublina. Pracuje w komisji budżetowo - ekonomicznej, komisji kultury i ochrony zabytków oraz komisji samorządności i porządku publicznego.

Od 16-go stycznia wszystkie głosy zliczane są do nowej edycji konkursu Samorządowiec Roku 2018. Głosowanie na Samorządowca 2017 Roku do 15-go stycznia.


POPARCIE DLA RADNEGO PO WYBORACH (MIESIĄC PO MIESIĄCU)

KOMENTARZE (43)

Wyróżniony

Bardzo Solidnie pracuje na dietę radnego.

Adam, 2017-11-05 22:21:59
  • Prawa człowieka odbierają, 2017-12-27 15:24:38

    Lubelskie samorządy terytorialne doprowadziły do destabilizacji całego systemu prawnego w kraju,starości powiatowi od lat łamią prawa człowieka,odbierają Nam wolność i resztki godności osobistej,wprowadzili do obiegu prawnego najcięższego kalibru przestępstwa które zobligowały Komisje Europejską do podjęcia nadzwyczajnych kroków prawnych.Mapy geodezyjno- kartograficzne od lat są sfałszowane(usunięto oznaczenia klasyfikacji gruntów R-III,IV,V,VI linia interpretacyjna rozdzielająca grunt "B" mieszkalny od rolnego)wprowadzono zmiany w księgach wieczystych nie zgodne ze stanem faktycznym, akty notarialne zakupionych wcześniej gruntów rolnych potwierdzają„nigdy nie zostały wyłączone z produkcji rolnej”.Największa afera gospodarcza w świecie,właściciele gruntów nie byli stronami postępowań,w związku z modernizacjami gruntów rolnych wszystkich klas na cele nierolnicze z Środków Unijnych przeznaczonych przez K.Grabczuka na obręby miast i gmin.Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z 2013 roku poz.503,za PO-PSL.Wyroki Unijnego Trybunału Sprawiedliwości z klauzulą natychmiastowej wykonalności:Tak NSA rozstrzygał sprawy dotyczące opodatkowania VAT. TUSE z 15 września 2011roku w sprawach połączonych C-180/10 i C-181/10.Jeżeli sprzedający działki ze swojego majątku prywatnego podejmuje działania w celu zmiany ich przeznaczenia ( rolnego na budowlany),czy uzbrojenia wykraczające poza zwykłe formy sprzedaży,w celu sprzedaży działek musi się liczyć z obowiązkiem zapłaty VAT.
  • Teresa, 2017-12-25 23:06:43

    Trochę lepszy od leniwych radnych z PiSu, ale do pracowitej jak mrówka radnej Orzechowskiej (z LSM) to mu daleko.