Oceny radnych kadencji 2014-2018 (wybory 2014) - rady miejskie, gminne, powiatowe

OCENIAJ I KOMENTUJ PRACĘ RADNYCH, PREZYDENTÓW I MARSZAŁKÓW

Jesteś w serwisie internetowym, w którym możesz oceniać i komentować działalność polskich samorządowców (kadencja 2014-2018). Znajdź swojego samorządowca, oceniaj, komentuj. Wybierz najlepszego samorządowca roku.

POKAŻ WYSZUKIWARKĘ


Mieczysław Struk

Mieczysław  Struk  - Marszałek województwa Pomorskie po wyborach samorządowych 2014
11,94 % 88,06 %

Ur. 1 stycznia 1961 r. Marszałek Województwa Pomorskiego. Platforma Obywatelska.

6 grudnia 2010 roku wybrany ponownie marszałkiem województwa pomorskiego. W poprzedniej III kadencji SWP od października 2005 roku sprawował funkcję wicemarszałka, a następnie od 22 lutego 2010 roku funkcję marszałka.  


Jest absolwentem Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ukończył podyplomowe studia organizacji i zarządzania oraz integracji europejskiej na Uniwersytecie Gdańskim oraz 3 –letnie studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 1990 roku przez 12 lat był burmistrzem miasta Jastarni, a od 1999 r. lat jest radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. W latach 1999-2002 był przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, a w latach 2002-2005 przewodniczącym Komisji Strategii Rozwoju i Polityki Przestrzennej. Był współinicjatorem i Przewodniczącym Zarządu Komunalnego Związku Gmin. Jest współorganizatorem inwestycji ekologicznych, m. in. kompleksowego rozwiązania gospodarki wodno – ściekowej Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej, projektu budowy ścieżek rowerowych wokół Zatoki Puckiej, projektu budowy sieci przystani żeglarskich i wędkarskich oraz udostępnienia fortyfikacji wojennych dla turystów.


Jest również propagatorem kultury północnych Kaszub i rybołówstwa bałtyckiego. Jest również laureatem nagrody im. Grzegorza Palki, tzw. samorządowego Oscara. Jest żonaty, ma dwie córki. Jest członkiem Platformy Obywatelskiej i Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Ma uprawnienia kapitana jachtowego i motorowodnego.

POPARCIE DLA MARSZAŁKA PO WYBORACH (MIESIĄC PO MIESIĄCU)
KOMENTARZE (11)

WYRÓŻNIONY KOMENTARZ

Bardzo uczciwy ,sprawiedliwy i bardzo oddany sprawie seniorow

Do Mieszkaniec Jastarni: Znam go osobiście, masz racje Strug to oszust. Należałoby wyjaśnić jak się "dorobił" on i jego krewni majątków , nieruchomości w Jastarni i okolicy.
sąsiad, 2017-09-25 04:58:43 odpowiedz
Ordynarny ham i krętacz
Mieszkaniec Jastarni, 2017-09-25 04:32:48 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE (11)