PARTNER PORTALU
  • BGK

OCENIAJ I KOMENTUJ PRACĘ RADNYCH, PREZYDENTÓW I MARSZAŁKÓW

Jesteś w serwisie internetowym, w którym możesz oceniać i komentować działalność polskich samorządowców (kadencja 2014-2018). Znajdź swojego samorządowca, oceniaj, komentuj. Wybierz najlepszego samorządowca roku.Podaj fragment imienia lub nazwiska
Województwo Wybierz z listy
Miasto Wybierz z listy
Dolnośląskie Kujawsko-pomorskie Lubelskie Lubuskie Łódzkie Małopolskie Mazowieckie Opolskie Podkarpackie Podlaskie Pomorskie Śląskie Świętokrzyskie Warmińsko-mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie

Ryszard Prus

Ryszard Prus - radny miasta Lublin po wyborach samorządowych 2014
11

1,87 % poparcia

Ur. w 1956 r. Radny Prawa i Sprawiedliwości.

Ukończył studia na Politechnice Lubelskiej w Instytucie Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej. oraz studia podyplomowe z Zarządzania Spółdzielnią Finansową w Wyższej Szkole Finansów i Administracji w Gdańsku.


W l. 1982 – 1986 pracując jako Majster Budowy m.in. kierował zespołem 30 pracowników w lubelskim Elektromontażu.


W l. 1986 – 1991 pracował w Energopolu Lublin, gdzie był zatrudniony na stanowiskach kierowniczych; kolejno: Kierownik Grupy Robót Elektrycznych, Majster ds. robót elektrycznych, Główny Energetyk, Kierownik Obiektu.


Od kwietnia 1988 r., kiedy uzyskał samodzielne uprawnienia kierownika budowy i robót instalacyjno-inżynieryjnych kierował zespołem 70 pracowników. Podczas pracy zgłosił również 6 projektów wynalazczych, które zostały wdrożone.


W l. 1991 – 2003 pracował jako Mistrz w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie.


W 1993 r. rozpoczął nowy rozdział w życiu zawodowym. Założył w lubelskim MPWiK spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową, która do 1998 r. funkcjonowała jako SKOK MPWiK w Lublinie, a później do 2002 r. jako Lubelska SKOK. Od początku kieruje Kasą Unii Lubelskiej jako prezes zarządu a od 2013 r. także jako dyrektor generalny.

Od 16-go stycznia wszystkie głosy zliczane są do nowej edycji konkursu Samorządowiec Roku 2018. Głosowanie na Samorządowca 2017 Roku do 15-go stycznia.


POPARCIE DLA RADNEGO PO WYBORACH (MIESIĄC PO MIESIĄCU)

KOMENTARZE (12)

Wyróżniony

Patologi KRUS nie będziemy dłużej utrzymywać z środków publicznych ZUS, sprzeczne nawet z zasadami etyki. Zobaczcie jakie drogie mają ciągniki pseudo rolniki, jakie inne sprzęty Naszym kosztem z...

Precz z dyktaturą!, 2017-12-16 09:59:30
  • Kaczyński to cham i gbur, 2018-02-13 00:17:49

    Ustawa z 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015 Poz.1338) największy bubel prawny ,wyłączając grunt rolny o powierzchni 0.5ha na cele nie rolnicze i odpisując najbliższym pod zabudowę notarialnie wprowadzamy poróżnienie w rodzinie, po otrzymaniu decyzji ordynacji podatkowej jest kwik i lament, odpiszcie najbliżsi teraz 1ha ponieważ niszczy Nas podatek. Kancelarie Notarialne nie mają wolnych terminów,takiego bałaganu jeszcze nigdy nie mieliśmy. Powyższa ustawa blokuje dochodzenie roszczeń w związku z działalnością przestępczą samorządowców i ograniczaniem praw obywatelskich w związku z wcześniejszymi przestępstwami zmian oznaczeń w geodezji na mapach klasyfikacji gruntów rolnych na „ B“ mieszkalne gdzie właściciele gruntów nawet nie byli stronami postępowań. PiS przegra wybory, zorientują się iż walczyli sami ze sobą,zaś stworzona największa grupa przestępcza w Lubelskim i Podlaskim wciąż jak pasożyt się rozwija, nielegalne podsłuchy telefonów z nadajników wykorzystywane miedzy upośledzonymi ludzikami do torpedowania obecnej władzy Rządu Rzeczpospolitej Polskiej.
  • Marek.S, 2018-02-04 07:25:10

    Ustawą z 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015 Poz.1338) zablokowaliście zmiany gruntów w obrębach gmin objętych aferą.Ewidenacja gruntów i mapy geodezyjno- kartograficzne od lat są sfałszowane(usunięto oznaczenia klasyfikacji gruntów R-III,IV,V,VI linia interpretacyjna rozdzielająca grunt "B" mieszkalny od rolnego)wprowadzono zmiany w księgach wieczystych nie zgodne ze stanem faktycznym, właściciele gruntów nawet nie nie byli stronami postępowań, przywracając przepisy do stanu poprzedniego opłat za ich wyłączenie przywrócicie ład i porządek w kraju. Przestępstwa nigdy nie powinny ulec przedawnieniu w tej materii należy zmienić ustawę nie patrząc na Konstytucje RP która ogranicza prawa obywatelskie w przedmiotowej aferze gruntowej. Społeczeństwo chce żyć godnie i z literą prawa, które przy obecnym stanie prawnym jest martwe. Wybory 2018roku wygracie jako prawi.