Oceny radnych kadencji 2014-2018 (wybory 2014) - rady miejskie, gminne, powiatowe

OCENIAJ I KOMENTUJ PRACĘ RADNYCH, PREZYDENTÓW I MARSZAŁKÓW

Jesteś w serwisie internetowym, w którym możesz oceniać i komentować działalność polskich samorządowców (kadencja 2014-2018). Znajdź swojego samorządowca, oceniaj, komentuj. Wybierz najlepszego samorządowca roku.

POKAŻ WYSZUKIWARKĘ


Władysław Ortyl

Władysław Ortyl  - Marszałek województwa Podkarpackie po wyborach samorządowych 2014
24,90 % 75,10 %

Ur. 27 czerwca 1954 r. Marszałek Województwa Podkarpackiego. Prawo i Sprawiedliwość.

Marszałek, członek Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Zatrudnienia oraz Komisji Rozwoju Regionalnego. 


W latach 1979-1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu jako specjalista konstruktor. Od 1979 do 1981 był także nauczycielem w Technikum Mechanicznym w Mielcu. W latach 1992 – 1998 był prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA w Mielcu.


W latach 1998-2005 był radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz członkiem zarządu (1998-2002) i wicemarszałkiem (2001-2002).


W latach 2001-2003 zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie, a w okresie od 2002 do 2005 roku był pełnomocnikiem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA oraz od 2004 do 2005 r. członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego.


W 2005 roku wybrano go senatorem RP. Mandat senatorski pełnił aż do maja 2013 roku. 


Obecnie należy do Prawa i Sprawiedliwości, jest członkiem Rady Politycznej tej partii.


27 maja 2013 roku Sejmik Województwa Marszałkowskiego powierzył mu funkcję Marszałka.

POPARCIE DLA MARSZAŁKA PO WYBORACH (MIESIĄC PO MIESIĄCU)
KOMENTARZE (39)

WYRÓŻNIONY KOMENTARZ

Patologiczna Ustawa w obiegu prawnym Prawa i Sprawiedliwości, podpisana przez Andrzeja Dudę 27 sierpnia 2015roku, z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych...

Najcięższego kalibru przestępstwa w obiegu prawnym, w związku z największą w historii aferą gruntową masowych zmian gruntów rolnych wszystkich klas na cele nierolnicze, otrzymaliśmy możliwość naprawienia własnych finansów i wizerunku w postaci dalszych postępowań z powództwa cywilnego za straty mora...lne, nie ma taryfy ulgowej, żądajmy po milion złotych na cele charytatywne od oszustów którzy celowe i świadomie ograbiali Nas z dóbr osobistych. Sprzedający nieruchomość jeżeli nie dostarczył Nam odpowiednich dokumentów potwierdzających wyłączenie jej z produkcji rolnej dał Nam możliwość prawną odzyskania środków finansowych polubownie do 2/3 zapłaconej kwoty, do 10lat od przestępstwa KK. Mamy możliwość prawną przeprowadzenia postępowania zawiadamiając lokalną Prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa w 100% wygramy przed Sądem, procedura związana z wyłączeniem gruntu rolnego (nieruchomości podaj Nr. Ew.) jest nieodwracalna, należy złożyć wcześniej przed rozpoczęciem postępowań w celu wyegzekwowania własnych należności wniosek pisemny dla danego obrębu do Starostwa Powiatowego art.61 ust.1pkt 4 upzp, dopiero po wydaniu decyzji można przyjąć że dana nieruchomość nie będzie już z żadnego punktu widzenia(opartego o poszczególnych przepisach ustawowych ) uznana za nieruchomość rolną lub leśną, procedura odrolnienia i odlesienia jest poprawność przeprowadzonej procedury związanej z wykorzystaniem poszczególnych instrumentów zarządzania przestrzenią na poziomie lokalnym rozwiń
Afera gruntowa!!!, 2017-08-20 23:51:13 odpowiedz
Jak długo już doimy właścicieli nieużytków rolnych i budynków gospodarczych z podatków od nieruchomości na gruntach rolnych dla obrębów Miast woj. Podkarpackiego ? Kulisy największej w historii powojennej Polski afery gruntowej masowych zmian oznaczeń gruntów rolnych wszystkich klas na cele nier...olnicze "B" mieszkalne , fuszerstwa Ksiąg Wieczystych , map zasadniczych , ewidencji gruntów w lokalnych Starostwach Powiatowych , gdzie właściciele gruntów nawet nie byli stronami postępowań, poprzez łamanie prawa odbieracie Społeczeństwu-Podatnikom Wolność i resztki godności osobistej . W związku z powyższym tysiące osób wbrew ich woli doprowadzono do niekorzystnego rozporządzenia ich mieniem, korzystając z możliwości prawnych w związku z ograniczeniem społeczeństwu Polskiemu Wolności można z powyższej afery wyciągnąć olbrzymie korzyści finansowe. Dziękujemy PiS przestępcy i Pozdrawiamy! rozwiń
Z ubolewaniem Solidarna, 2017-07-11 12:05:42 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE (39)