Oceny radnych kadencji 2014-2018 (wybory 2014) - rady miejskie, gminne, powiatowe

OCENIAJ I KOMENTUJ PRACĘ RADNYCH, PREZYDENTÓW I MARSZAŁKÓW

Jesteś w serwisie internetowym, w którym możesz oceniać i komentować działalność polskich samorządowców (kadencja 2014-2018). Znajdź swojego samorządowca, oceniaj, komentuj. Wybierz najlepszego samorządowca roku.

POKAŻ WYSZUKIWARKĘ


Zbigniew Ławniczak

Zbigniew  Ławniczak - radny miasta Lublin po wyborach samorządowych 2014

Ur. 3 kwietnia 1961 r. Radny Prawa i Sprawiedliwości.

To jego kolejna kadencja w Radzie Miasta.


Wcześniej należał do Platformy Obywatelskiej. Klub opuścił w marcu 2014 r.


Zasiada w komisjach: Kultury i Ochrony Zabytków, Oświaty i Wychowania, Samorządności i Porządku Publicznego oraz Sportu, Turystyki i Wypoczynku.


Pracuje jako starszy inspektor w Zarządzie Nieruchomości Wojewódzkich w Lublinie.

POPARCIE DLA RADNEGO PO WYBORACH (MIESIĄC PO MIESIĄCU)KOMENTARZE (21)

WYRÓŻNIONY KOMENTARZ

Człowiek który uratował Lubelski ŻuŻel

Patologiczna Ustawa w obiegu prawnym Prawa i Sprawiedliwości, podpisana przez Andrzeja Dudę 27 sierpnia 2015roku, z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2015 poz.1338) budynki i nieruchomości w obrębach miast tracą z każdym dniem na wartości, rynek nier...uchomości boryka się z zapaścią większą jak przed II wojną światową, brak Ustawy regulująca należne rekompensaty finansowe dla właścicieli nieruchomości i budynków z obrębów Miast , ustawodawca zamiast w obrębach gmin wyłączyć grunty rolne spod konturów budynków mieszkalnych dopuścił się najcięższego kalibru przestępstw, niszczenia gruntów rolnych wszystkich klas na cele nie rolnicze do 0.5ha. Należny podatek VAT od obrotu gruntami w przedmiotowej ustawie omijamy w postaci wyłączenia gruntu rolnego do 0.5ha pod zabudowę zagrodową(budynek mieszkalny+gospodarczy). Największa afera finansowa RP mająca na celu uszczuplenie Skarbu Państwa Polskiego, jak również ograbienie obywateli z resztek godności osobistej z obrębów miast. Poprzez łamanie praw człowieka odbierają Nam wolność. rozwiń
IIAfera gruntowa PiSowska, 2017-10-09 12:15:21 odpowiedz
Przyszły Poseł - Takich Lublin Potrzebuje !
Marylka, 2017-10-03 06:07:33 odpowiedz

ZOBACZ WSZYSTKIE (21)