11 środowiskowych projektów z Polski może liczyć na dofinansowanie

Komisja Europejska zatwierdziła w środę sfinansowanie 225 nowych projektów w ramach unijnego programu ochrony środowiska LIFE+, w tym 11 projektów polskich. Całkowity koszt realizacji tych przedsięwzięć to 589,3 mln euro, z czego 282,6 mln euro zapewni Unia.
11 środowiskowych projektów z Polski może liczyć na dofinansowanie

Wybrane projekty dotyczą działań w dziedzinie ochrony przyrody, zmiany klimatu, polityki ochrony środowiska, a także popularyzowania zagadnień związanych ze środowiskiem.

"W istotny sposób przyczynią się one do ochrony, zachowania i poprawy kapitału naturalnego Europy, a także do osiągnięcia zrównoważonego wzrostu poprzez inwestycje w niskoemisyjną i oszczędnie traktującą zasoby gospodarkę" - oświadczył unijny komisarz ds. środowiska Janez Potocznik.

Według komisarz ds. klimatu Connie Hedegaard coraz więcej projektów realizowanych w programie LIFE dotyczy ochrony klimatu. "Chcemy, by kwestii tej poświęcono jeszcze większą uwagę. W ramach nowego programu LIFE w latach 2014-2018 na działania w dziedzinie klimatu przeznaczymy ponad 850 mln euro. To kwota blisko trzykrotnie wyższa niż obecnie" - zapowiedziała Hedegaard.

O dofinansowanie z programu LIFE w 2013 r. ubiegało się 1468 projektów. Wśród wyłonionych przez Komisję Europejską 225 wniosków znalazło się 11 z Polski na łączną kwotę 28,4 mln euro.

Unijne dofinansowanie przyznano na projekt realizowany przez Instytut Badawczy Leśnictwa, polegający na opracowaniu i wdrożeniu metodyki monitorowania dużych obszarów leśnych przy użyciu innowacyjnych technologii, a także na zgłoszony przez ENERGA Innowacje Sp. z o.o. projekt, którego celem jest opracowanie rozwiązań opierających się na sieci domowej (Home Area Network, HAN) - innowacyjnym systemie oszczędnego zarządzania energią elektryczną w gospodarstwach domowych. Efektem przetestowania systemu HAN w warunkach rzeczywistych powinno być ograniczenie emisji CO2. Wartość obu tych projektów to 5,4 mln euro.

W ramach komponentu "LIFE+. Przyroda" Unia dofinansuje osiem polskich projektów o łącznej wartości 21,6 mln euro, w tym udrożnienie korytarza ekologicznego rzeki Drawy, projekt mający doprowadzić do zwiększenia populacji żubra w Polsce północno-zachodniej, poprawę ochrony ptaków wodno-błotnych na polderach jeziora Gardno w Słowińskim Parku Narodowym, utrzymanie i poprawienie stanu torfowisk zasadowych w Polsce południowej oraz ochronę obszarów torfowisk w Lasach Janowskich.

Unia wesprze też finansowo ochronę naturalnych siedlisk w regionie Ponidzia (woj. świętokrzyskie), poprawę ochrony siedlisk hydrogenicznych w basenie środkowym doliny Biebrzy, a także projekt, polegający na poprawie warunków gniazdowania i żerowania rzadkich gatunków ptaków na wybranych obszarach należących do sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie, w tym orlika krzykliwego, gadożera zwyczajnego oraz włochatki zwyczajnej.

W ramach programu "LIFE+. Informacja i komunikacja" wybrano jeden projekt z Polski na kwotę 1,4 mln euro. Jego celem jest złagodzenie niekorzystnego wpływu zmiany klimatu na ekosystem Warszawy, w tym opracowanie strategii przystosowania do zmiany klimatu dla miasta.

LIFE+ jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej na rzecz ochrony środowiska i w latach 2007-2013 dysponował budżetem w wysokości 2,1 mld euro. Komisja ogłasza rocznie jeden nabór wniosków dotyczących projektów LIFE+. W latach 2014-2020 program LIFE będzie prowadzony na podstawie nowego rozporządzenia LIFE na rzecz środowiska i klimatu. Na ten okres program dysponuje całkowitym budżetem w wysokości 3,4 mld euro. Będzie obejmował podprogram na rzecz środowiska oraz podprogram działań na rzecz klimatu.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE