PARTNER PORTALU
  • BGK

35 mln na energię odnawialną i gospodarkę wodno-ściekową w lubuskim

  • Lubuskie.pl    3 lipca 2013 - 15:46
35 mln na energię odnawialną i gospodarkę wodno-ściekową w lubuskim

Lubuskie stawia na ochronę środowiska naturalnego. Również poprzez zapewnienie mieszkańcom dostępu do dobrej jakości wody, jak i pomoc w budowaniu oczyszczalni ścieków, szczególnie na terenach wiejskich. - To jedno z podstawowych zadań samorządu w tym zakresie - podkreślał członek zarządu woj. lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.
Lubuskie podpisało umowy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" realizowanego przez PROW na lata 2007-2013.

Obecna lista rankingowa powstała po III naborze wniosków. Zawiera projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej (34 wnioski) oraz jeden wniosek z zakresu wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (tylko jeden wniosek wpłynął na energię odnawialną). Kwota podpisanych umów sięga dokładnie 35 153 171 zł.

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" pozwalają również na dofinansowanie systemów zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych, wytwarzanie lub dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych oraz na modernizację bądź budowę targowisk.

- Dofinansowanie otrzymały 34 wnioski złożone przez lubuskie gminy, związki gmin oraz zakłady i spółki komunalne - mówił dziś podczas uroczystego podpisania umów Stanisław Tomczyszyn, który podkreślił ogromne zaangażowanie beneficjentów w pozyskanie pieniędzy na realizację projektów.

- Dzięki tym pieniądzom na terenach wiejskich oraz w małych miasteczkach budowane lub modernizowane są sieci wodociągowe, stacje uzdatniania wody, sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie ścieków - wymieniał Tomczyszyn.

Podczas spotkania z dziennikarzami, przedstawicielom urzędu marszałkowskiego towarzyszyli beneficjenci, którzy złożyli jedne z ciekawszych projektów. Anna Mołodciak wójt gminy Kłodawa opowiadała o projekcie, dzięki któremu w gminie rozbudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna.

- W ramach projektu powstanie 67 przydomowych oczyszczalni ścieków. Zostanie również wybudowana sieć kanalizacyjna wraz z przepompowniami we wsiach Santocko oraz Chwalęcic, po jednej przepompowni w każdej wsi - podkreślała wagę przedsięwzięcia Anna Mołodciak.

Kwota wsparcia z PROW na lata 2007-2013 to blisko 1,3 mln zł.

- To dla nas ogromna pomoc - podkreśliła pani wójt. Również w zakresie gospodarki wodno-ściekowej swój projekt przedstawiła Gmina Wschowa, która chce uporządkować gospodarkę ściekową w miejscowościach Osowa Sień i Przyczyna Dolna.

- Projekt obejmuje budowę uzupełniających odcinków sieci kanalizacyjnej we wsiach Osowa Sień i Przyczyna Górna. W ramach projektu powstanie również odcinek sieci wodociągowej w Osowej Sieni - mówił burmistrz Wschowy Krzysztof Grabka.

Kwota wsparcia z PROW na lata 2007-2013 dla tego projektu to blisko 850 tys. zł. Dużym projektem może się też pochwalić Zakład Wodociągów i kanalizacji w Sławie, który za pozyskane blisko 3 mln zł z PROW, chce wybudować sieć wodociągową we wsi Lubogoszcz (gmina Sława).

- Powstanie także sieć kanalizacji sanitarnej wraz w przepompowniami oraz rurociąg tłoczny prowadzący ścieki do oczyszczalni w Sławie - informował na konferencji prasowej prezes zakładu Kazimierz Kęs. Zakład ze Sławy realizuje tez inny, bardzo ciekawy projekt z zakresu energii odnawialnej: za pozyskane pieniądze z PROW, chce zamontować zespoły fotowoltaiczne oraz przyłącza elektromagnetyczne do drugostronnego zasilania zakładu.

- Instalacja słoneczna będzie się składać z 828 sztuk modułów fotowoltaicznych podzielonych na 11 kolektorów. Dzięki projektowi, będziemy mogli korzystać z wyprodukowanej przez siebie energii - mówił prezes zakładu.

Na wszystkie zadania województwo lubuskie ma do wydania w sumie 178 mln zł. Najwyższe dofinansowane, które można uzyskać na tego typu przedsięwzięcia to 4 mln zł.

W niejednym lubuskim miasteczku powstały już nowoczesne miejsca do prowadzenia handlu.

W minionych latach taką kwotę otrzymały m.in. projekty: - zwodociagowanie doliny Noteci Etap II i Etap III - Gościmiec, Górecko, Błotno, Rzekcin, Zagaje, Żółwin, Sierosławice,- budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi: Myszęcin, Ojerzyce i Szczaniec (I etap),- budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Mostki wraz z budową sieci wodociągowej dla miejscowości Przełazy, Laski, Zagórze.
W ramach tego działania nadal można pozyskać pieniadze. Podczas spotkania z dziennikarzami zapowiedzano kolejny, IV nabór wniosków. Szczegoły wkrótce.

Lista rankingowa wszystkich projektów w ramach III naboru wniosków znajduje się na www.lubuskie w zakładce PROW.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.