PARTNER PORTALU
  • BGK

800 mln zł na walkę o czyste powietrze

  • ZWI    24 maja 2013 - 11:03
800 mln zł na walkę o czyste powietrze

Dofinansowaniem na zmniejszenie emisji szkodliwych pyłów oraz dwutlenku węgla zostaną objęte inwestycje w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców lub uzdrowiskach niezależnie od liczby mieszkańców.
Jaki jest cel programu KAWKA?

Ryszard Pazdan, prezes firmy Atmoterm: Celem programu jest zmniejszenie narażenia ludności na oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza w strefach, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza. Będzie on osiągany poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności szkodliwych pyłów oraz emisji dwutlenku węgla.

Czytaj też: Poszukiwanie najbardziej ekologicznej gminy      

Kiedy będzie realizowany program KAWKA?

Program rozpoczął się w tym roku, natomiast będzie wdrażany do 2018 r. Alokacja środków przebiegać będzie w latach 2013-2015, natomiast płatności na rzecz beneficjentów będą realizowane do końca 2018 r.

Z czego wynika szansa związana z pozyskaniem funduszy z programu KAWKA?

Program wspiera realizację postanowień tzw. dyrektywy CAFE. Aby zapewnić warunki dla realizacji zobowiązań Polski wynikających z dyrektywy, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska wspólnie z wojewódzkimi funduszami opracowały program priorytetowy „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii".

Łączna kwota, jaka została przewidziana do wykorzystania w tym programie to 800 mln zł.

Kto z tej szansy może skorzystać?

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia realizowane przez podmioty wskazane w obowiązujących programach ochrony powietrza. Dotyczy to m.in. działań, mających na celu: ograniczanie tzw. niskiej emisji, ograniczenie emisji pochodzącej z komunikacji miejskiej, prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych, których celem jest ukazanie korzyści wynikających z ograniczenia niskiej emisji, utworzenie baz danych, które pozwalają na inwentaryzację źródeł emisji.

Wśród podmiotów, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie są np. jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, inne (wskaże je WFOŚiGW).

Warto dodać, że dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia zlokalizowane w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców lub miejscowościach o charakterze uzdrowiskowym niezależnie od liczby mieszkańców.

Jakie korzyści mogą uzyskać miasta-beneficjenci programu?

Dzięki programowi możliwe jest pozyskanie środków na realizację zadań prowadzących do poprawy jakości życia mieszkańców. Kwoty dofinansowania mogą sięgnąć nawet do 90 proc. kosztów kwalifikowanych, dlatego warto już dziś rozważyć kwestię ubiegania się o pozyskanie środków.

Uzyskanie dodatkowych środków z programu umożliwi także wywiązanie się z obowiązków realizacji zadań, wynikających z aktualnych programów ochrony powietrza, a tym samym powoli na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji.

Ten element jest dla nas szczególnie ważny - stale monitorujemy prace związane z programem KAWKA, jednocześnie wspierając miasta w pozyskaniu odpowiednich środków finansowych.

Niewątpliwie ważną korzyścią będzie także podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców miast, w których realizowany będzie program.

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z szansy, jaką daje program?

Podmioty ubiegające się o dofinansowanie w ramach programu muszą spełnić warunki określone przez NFOŚiGW, a także przygotować i odpowiednio udokumentować wniosek zgodnie z wymogami WFOŚiGW.

Warto pamiętać, że terminy składania wniosków dla beneficjentów określają indywidualnie WFOŚiGW w ogłoszeniach o konkursach, umieszczanych na swoich stronach internetowych.

 

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.