PARTNER PORTALU
  • BGK

Apel o niewypalanie traw

  • torun.pl    13 kwietnia 2010 - 15:27
Apel o niewypalanie traw

Wraz z wiosną w wielu miejscach w kraju rozpoczęło się zabronione przez prawo wypalanie traw.
Z powodu częstych procederów wypalania traw prezydent Michał Zaleski, podobnie jak inni prezydenci miast, apeluje do mieszkańców Torunia: nie wypalajmy roślinności na łąkach, pastwiskach nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefach oczeretów i trzcin.

Wbrew powszechnej opini wiosenne wypalanie roślinności nie "oczyszcza" przyrody. Wypalanie roślinności m. in. na łąkach, pastwiskach, nieużytkach rolnych, pasach przydrożnych,  terenach leśnych i w pobliżu lasów, na nasypach kolejowych jest ewidentnym działaniem na szkodę przyrody.

Ogień pochłania nie tylko roślinność ale również drobne zwierzęta, ptaki z ich gniazdami, płazy, gady, mikroorganizmy i bakterie, których egzystencja zapewnia różnorodność biologiczną pozytywnie wpływając na jakość gleby.

Badania naukowe wykazały, że mikroflora i mikrofauna są jednymi z podstawowych czynników decydujących o jakości i urodzajności gleby. Obliczono również, że w jednym gramie dobrej, żyznej gleby może egzystować nawet do 4-5 miliardów żywych organizmów. Ta ilość obrazuje ogrom strat poniesionych przy wypalaniu każdego centymetra kwadratowego łąki, pola, pastwiska i każdego obszaru, na którym występuje roślinność. To głównie dzięki mikroorganizmom rozkładane są w próchnicznej warstwie gleby szczątki obumarłych roślin i zwierząt, a zachodzące w wyniku tego procesy biologiczne i chemiczne podnoszą zasobność gleby w podstawowe składniki pokarmowe przyswajane przez rośliny.

Podczas wypalania temperatura może osiągnąć nawet 1000 st. C, nie pozwalając na przeżycie żadnym żyjącym w glebie organizmom. Substancje powstałe w wyniku palenia zatruwają glebę, wodę, powietrze stanowiąc zagrożenie dla pobliskiej szaty roślinnej, zwierząt, a nawet zdrowia ludzi.

Wielokrotnie wypalanie roślinności w pasach przydrożnych powodowało kolizje w ruchu drogowym. Skutkiem wypalania jest śmierć fauny i flory, owadów, dżdżownic, grzybów, glonów i wielu innych organizmów żywych, w tym mikroorganizmów oraz zniszczenie resztek obumarłych roślin i zwierząt (których istnienie niezbędne jest dla prawidłowego przebiegu procesów fizyko-chemicznych) i w efekcie ustania tychże procesów w bardzo krótkim czasie następuje znaczne wyjałowienie i zubożenie gleby.

Badania związane z rekultywacją gleb zniszczonych wykazały, że proces odbudowania próchnicznej warstwy gleby o miąższości ok. 2-3 cm trwa minimum 300 lat, a warunkiem powodzenia tego procesu jest odpowiednio prowadzona gospodarka uprawowa.

Wypalanie roślinności jest prawnie zabronione, zakazuje tego m. in. art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dziennik Ustaw Nr 92 z 2004 r. poz.880) mówiący, iż: "Zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych na terenach trzcinowisk i szuwarów".

Naruszanie tego przepisu grozi konsekwencjami karnymi zgodnie z artykułem 131 ust. 12, według którego: "kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska i szuwary (…) podlega karze aresztu albo grzywny". Postępowanie w sprawach, o których mowa powyżej, prowadzi się na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach wykroczeń.

Należy pamiętać, że wzniecony na dużych obszarach ogień jest bardzo trudno opanować i często z tego powodu dochodzi do znacznych strat materialnych. Zdarza się również, że wypalanie roślinności doprowadza do śmierci ludzi. Wówczas sankcje karne dla osób odpowiedzialnych są nieporównywalnie większe.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


×
KOMENTARZE (1)

  • miłośnik przyrody, 2010-04-13 20:47:35

    W latach 90-tych na moją skargę do Policji, że młodzież bawi się wypalaniem traw na osiedlu, otrzymałem odp., że "nie stwierdzono zagrożenia pożarowego, a rozpytana na tę okoliiczność ludnoość nie wnosi zastrzeżeń." Tak więc najpierw trzeba zmieniać świadomość stróżów prawa, a d...opiero póżniej stawiać wymaganiać społeczeństwu.  rozwiń