PARTNER PORTALU
  • BGK

Barany na Śląsku mają się coraz lepiej

  • AW    23 lutego 2012 - 10:15
Barany na Śląsku mają się coraz lepiej

O dodatkowe osiem hektarów muraw wzbogaci się Owca Plus. Na realizację programu przeznaczono w tym roku 600 tys. zł.
Jak podaje śląski urząd marszałkowski, program Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej - Owca Plus na lata 2010-2014 będzie miał dodatkowe murawy na obszarze Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.

- W związku z dużym zainteresowaniem nowych rolników uczestnictwem w programie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej (podmiot realizujący w latach 2008-2011 działania w ramach Programu Owca Plus na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej) zwróciło się z prośbą o włączenie dodatkowych muraw. Są to: Wzgórza nad Mzurowem (2 ha), Wzgórze pomiędzy Dzibicami a Dobrogoszczycami (2 ha), Wzgórza nad Przybynowem (2 ha) oraz Wzgórza nad przysiółkiem Grabowa Piaski (2 ha). Tereny te mają znaczenie dla zachowania swoistości krajobrazowej regionu i dlatego warto, aby zostały one objęte czynną ochroną poprzez wypas - podaje biuro prasowe śląskiego UM.

Program Owca Plus ma otwartą formułę i dopuszcza włączenie nowych, dodatkowych cennych przyrodniczo oraz krajobrazowo terenów wypasu owiec i kóz, po uprzednim przeprowadzeniu ich inwentaryzacji i waloryzacji. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego dokonał stosownej weryfikacji oraz przeprowadził oględziny terenów proponowanych do włączenia do programu, potwierdzając, że kwalifikują się one do objęcia Programem Owca Plus.

Program Owca Plus realizowany jest od 2007 roku. Jego nadrzędnym celem jest ochrona środowiska przyrodniczego i zachowanie bioróżnorodności wskazanych terenów, poprzez przywrócenie i utrzymanie wypasu owiec na wskazanych halach i polanach górskich oraz murawach kserotermicznych.

Po latach realizacji Programu zaobserwowano zahamowanie sukcesji wtórnej, zwiększenie powierzchni terenów pastwiskowych i pogłowia owiec oraz częściową zmianę składu runi w kierunku odbudowy bioróżnorodności. Znacznie wzrosło zaangażowanie społeczności lokalnych w podtrzymywanie lokalnych tradycji i zwyczajów oraz zainteresowanie pasterstwem i czynną ochroną przyrody wśród turystów.

Program przewiduje ochronę najcenniejszych przyrodniczo hal i polan górskich Beskidu Śląskiego i Żywieckiego oraz muraw kserotermicznych Jury Krakowsko-Częstochowskiej (wskazanych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego) poprzez powstrzymanie sukcesji lasu w oparciu o gospodarkę pasterską, a ponadto kultywowanie tożsamości kulturowej związanej z pasterstwem, krzewienie tradycji kultury ludowej, rozwój rzemiosła i przetwórstwa produktów pochodzenia owczego i koziego.

Planowany wypas w ramach programu w latach 2010-2014 dotyczy obszarów Beskidów (858 ha) oraz Jury Krakowsko-Częstochowskiej (120,5 ha plus 8 ha dodatkowych nowych terenów (teraz o 6,6% więcej).

W pierwszym roku realizacji Programu (2008) na Jurze wypasano 156 szt. owiec matek, w 2011 r. już 201 szt. owiec i 373 szt. kóz. W Beskidach w 2008 roku w programie udział brało 1100 szt. owiec, w 2011 liczba ta osiągnęła 2681 szt.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!
REKLAMA
×
KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.