Będą kary za przywóz drewna bez zezwolenia

Rząd przyjął założenia do projektu noweli ustawy o lasach, która m.in. będzie ustalała kary za przywóz do Polski drewna bez specjalnego zezwolenia czy wprowadzanie do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna lub produktów z niego wytworzonych - poinformował CIR.
Będą kary za przywóz drewna bez zezwolenia

Jak wyjaśniło CIR, projektowane zmiany wdrożą do polskich przepisów dwa rozporządzenia unijne. Jedno dotyczy ustanowienia systemu zezwoleń na przywóz drewna do Unii Europejskiej (FLEGT), a drugie - obowiązków podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna (EUTR).

Przywóz do UE produktów z drewna wywiezionych z państw partnerskich jest zakazany, jeżeli dostawa nie jest objęta zezwoleniem FLEGT. Zgodnie z prawem unijnym, każde państwo członkowskie musi określić sankcje nakładane w razie naruszenia tych przepisów. CIR zaznaczyło, że takie kary muszą być "skuteczne, proporcjonalne i odstraszające". W Polsce organem weryfikującym zezwolenia FLEGT będzie Służba Celna.

Czytaj też:  Klamka zapadła. Lasy będą musiały płacić

"Naruszenie przez importera obowiązku nałożonego rozporządzeniem będzie skutkować zawieszeniem dopuszczenia do obrotu produktów z drewna oraz wezwaniem do uzupełnienia dokumentów celnych o zezwolenie FLEGT w terminie 60 dni. Koszty przechowywania ładunku do czasu uzyskania zezwolenia będzie ponosił importer. W przypadku, gdy importer nie dostarczy zezwolenia w terminie, służba celna nie dopuści produktów do obrotu, a przedsiębiorcy nakaże wywieźć je poza obszar Wspólnoty" - wyjaśniono.

Zgodnie z projektowaną nowelizacją, Inspekcja Ochrony Środowiska będzie monitorować oraz nadzorować podmioty wprowadzające do obrotu drewno i jego produkty. Kontrole mają obejmować wypełnianie wymagań rozporządzenia EUTR. Inspekcja za nieprzestrzeganie prawa będzie nakładała kary od 500 zł do 200 tys. zł. Kary będą mogły się kumulować, a uzyskane z tego tytułu pieniądze trafią do budżetu państwa.

Służba Celna będzie - co kwartał - przesyłać do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska zestawienia dotyczące podmiotów importujących do Polski drewno i produkty z drewna.

Podobał się artykuł? Podziel się!

 


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.

ZOBACZ TAKŻE