PARTNER PORTALU
  • BGK

Będzie dofinansowanie odwiertów w poszukiwaniu wód mineralnych w Krośnie?

  • KrosnoCity.pl    6 sierpnia 2013 - 09:57
Będzie dofinansowanie odwiertów w poszukiwaniu wód mineralnych w Krośnie?

Krosno może wykorzystać wody mineralne w celach rekreacyjnych, odnowy biologicznej lub do produkcji wód pitnych. Możliwe, że odpowiednie zasoby wód mineralnych znajdują się pod miastem, co w połowie ubiegłego wieku badał Władysław Chajec. Teraz na podstawie jego opracowań przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie odwiertów w poszukiwaniu wód mineralnych.
Podczas czerwcowej sesji Rady Miasta, radnego Kazimierza Mazura zainteresował udział Prezydenta Piotra Przytockiego w spotkaniu z przedstawicielami Państwowego Instytutu Geologicznego dot. wykorzystania wód mineralnych, wyszczególniony w sprawozdaniu z międzysesyjnej działaności prezydenta. Radny dopytywał o szczegóły.

- Chcemy razem z Państwowym Instytutem Geologicznym złożyć wniosek o dofinansowanie prób związanych z odwiertem i badaniem źródeł mineralnych w Krośnie i możliwości adaptacji ich na nasze potrzeby - mówił prezydent Piotr Przytocki, zaznaczając, że chodzi między innymi o wykorzystanie wód mineralnych w rekreacji np. dla basenów przy ul. Bursaki i ul. Sportowej.

Prowadzenie badań i odwiertów bez dofinansowania raczej nie wchodzi w grę. Koszty są wysokie. Z posiadanych przez Urząd Miasta Krosna dokumentów dotyczących poszukiwania wód mineralnych na cele rekreacyjne i balneologiczne, wynika że koszt jednego wiercenia badawczego wynosi od 5 mln zł do 6,5 mln zł. Przy czym koszty odwiertu będą weryfikowane z uwzględnieniem aktualnych cen i kosztów czasu jego wykonania.

Obecnie trwają prace kończące część merytoryczną wniosku. Natomiast zagadnienia finansowe, w tym harmonogram rzeczowo-finansowy oraz harmonogram wypłat ze środków NFOŚiGW planowanych prac związane są ściśle z kosztorysem planowanego przedsięwzięcia i zostaną wykonane na przełomie III i IV kwartału 2013 r.

Prekursorem badań wód mineralnych znajdujacych się pod Krosnem był doc. Władysław Chajec w połowie ubiegłego wieku. Jego praca nie idzie na marne. Jak zapewnia Urząd Miasta Krosna, materiały dokumentacyjne, w tym szereg opracowań i badań, stanowiące dorobek doc. Władysława Chajec, z pewnością posłużą do opracowania projektu robót geologicznych rozpoczynającego całość prac przewidzianych do osiągnięcia założonego celu jakim będzie rozpoznanie złóż kopalin wód leczniczych na terenie miasta.

Część udostępnionych materiałów zebranych przez rodzinę doc. Władysława Chajeca została już wykorzystana do przygotowania dwóch posiadanych przez urząd dokumentów tj. „Analiza możliwości wykorzystania wód mineralnych w rejonie Krosna" (PIG, Oddział Karpacki, Kraków 2008 r.) oraz „Ocena budowy geologicznej rejonu Krosna (dzielnica Zawodzie-Bursaki) dla celów poszukiwań wód mineralnych na cele rekreacyjne i balneologiczne" (Instytut Nafty i Gazu, Oddział Krosno, wrzesień 2011 r.).

Jedną z propozycji docenienia i uhonorowania wkładu Pana Chajeca w udostępnienie wód mineralnych jest nadanie nazwy pierwszemu odwiertowi: Chajec 1.

Władysław Chajec zebrał bardzo obszerny materiał dokumentacyjny dotyczący przede wszystkim chemizmu wód rejonu antykliny Potoka (od Jasła na zachodzie po Trześniów na wschodzie). Zajmował się również przemysłowym wykorzystaniem wód podziemnych do produkcji jodu i bromu.

Jeżeli wszystko ułoży się pomyślnie to wody lecznicze leżące pod Krosnem mogą znaleźć zastosowanie w takich branżach jak: balneologia, odnowa biologiczna, rekreacja, produkcji wód pitnych itp.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (1)

  • Łupki w butelce, 2013-08-06 18:30:14

    Wszyscy wiedzą, że chodzi o gaz łupkowy.