PARTNER PORTALU
  • BGK

Bezpieczeństwo powodziowe w ramach masterplanu

  • PAP    2 lipca 2013 - 19:50
Bezpieczeństwo powodziowe w ramach masterplanu

Dalsze prace nad programem bezpieczeństwa powodziowego w regionie środkowej Wisły będą prowadzone w ramach masterplanu, czyli kompleksowego dokumentu obejmującego m.in. ochronę przeciwpowodziową i energetykę, opracowywanego przez Ministerstwo Środowiska.
Według mazowieckiego urzędu wojewódzkiego, kontynuowanie prac nad projektem Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły w ramach całościowego masterplanu pozwoli spełnić wymogi Komisji Europejskiej.

Rada Ministrów przyjęła uchwałę, dotyczącą działań w zakresie planowania strategicznego w gospodarce wodnej, w tym m.in. opracowania masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły. Te kompleksowe analizy - jak wyjaśnił CIR - dotyczące m.in. ochrony przeciwpowodziowej, energetyki i transportu pomogą wypełnić wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Oba masterplany - dla dorzeczy Odry i Wisły - mają być gotowe do sierpnia 2014 r. Ich przyjęcie będzie oznaczało rezygnację z programów: Odra 2006 i programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły.

W ramach masterplanu dla dorzecza Wisły kontynuowane będą prace nad program bezpieczeństwa powodziowego w regionie środkowego odcinka tej rzeki. Program ten został zainicjowany przez wojewodę mazowieckiego Jacka Kozłowskiego w kwietniu 2011 r. podczas konferencji w Płocku dotyczącej powodzi, jaka rok wcześniej nawiedziła pobliskie gminy Słubice i Gąbin. W październiku 2011 r. podpisano założenia programu.

"Projekt Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły opracowywaliśmy w pełnym poszanowaniu dyrektywy powodziowej i dyrektywy wodnej. Najpierw jednak musi on być uzgodniony z dokumentem strategicznym, który tworzy rząd" - powiedział  wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

Dodał, iż lista zadań, która została przygotowana w ramach projektu bezpieczeństwa powodziowego Wisły środkowej, będzie poddana analizie i ostatecznej ocenie w trakcie opracowywania masterplanu.

"Ta lista zadań, która została przygotowana na użytek naszego programu, zostanie poddana weryfikacji także dlatego, że poprzez masterplan projekty te powinny przejść do programów unijnych nowej perspektywy (na lata 2014-20 - PAP)" - wyjaśnił Kozłowski.

Projekt Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły przyjął pod koniec 2012 r. komitet sterujący z udziałem m.in. ministra administracji i cyfryzacji, prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz wojewodów: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Teraz - jak poinformował mazowiecki urząd wojewódzki - komitet sterujący zostanie przekształcony w zespół, którego zadaniem będzie koordynacja prac poszczególnych wojewodów dotyczących bezpieczeństwa powodziowego.

Dotychczas w ramach przygotowań projektu wskazano do realizacji 808 różnych przedsięwzięć, w tym m.in. zwiększenie rozstawu wałów przeciwpowodziowych, budowę polderów i suchych zbiorników oraz oczyszczenie wiślanego Zbiornika Włocławskiego. Łączny, szacunkowy koszt proponowanych inwestycji to 13,7 mld zł.

Zgodnie z wcześniejszymi założeniami, zadania, które ujęto w projekcie, miałyby być finansowane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także ze środków unijnych oraz międzynarodowych instytucji finansowych.

Facebook Podobał się artykuł? Podziel się!


KOMENTARZE (0)

Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.